Výměny semaforů v Hradci se blíží ke konci

Posledních pět křižovatek zbývá dokončit v rámci budování inteligentního dopravního systému (IDS) v Hradci Králové. Postupně se tak nastavují a koordinují jednotlivé dopravní tahy městem, jako celek se systém bude „ladit“ až po výměně semaforů na všech 34 křižovatkách. Do konce října dodavatel nainstaluje kamery a systémy, které zajistí další funkce IDS, jako preference vozidel MHD a IZS či měření rychlosti a hlídání průjezdu na červenou.  Projekt za 218 milionů korun bez DPH, na který se hradecké radnici podařilo získat dotaci ve výši téměř 158 milionů korun, by měl být hotový na jaře příštího roku.

Stavebně bude zbývajících pět křižovatek dokončeno koncem října tohoto roku. „Již nyní je funkční většina koordinovaných tahů městem a školní rok tak mohl začít v novém dopravním režimu. Do konce října budou nainstalovány další prvky systému a poté až do dubna příštího roku bude IDS pracovat ve zkušebním provozu, během kterého dojde ke zprovoznění a doladění všech jeho funkcí,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Nový IDS v Hradci Králové bude během dne fungovat v dynamickém režimu, který dokáže reagovat na intenzitu dopravy. „Hlavní tahy ve městě budou vzájemně koordinovány operativně podle hustoty provozu. Křižovatky, které jsou mimo tyto trasy, budou umět zelené signály prodlužovat podle jejich obsazenosti. Data se sbírají z detektorů dopravy, které jsou umístěny na sloupech se semafory,“ vysvětluje Jiří Bláha, náměstek pro oblast investic a rozvoje města.

Nově budou křižovatky fungovat i v noci, a to především kvůli zvýšení bezpečnosti provozu a přechodu chodců v nočních hodinách. „Hlavní směr bude mít v nočním režimu stálou zelenou. Na některých křižovatkách se ale signál při překročení povolené rychlosti automaticky změní na červenou, aby rychle jedoucí řidiče přibrzdila. Boční směry budou fungovat na základě detekce radarem, v případě chodců po stisknutí chodeckého tlačítka. Dalším důvodem pro celodenní provoz je úprava do souladu s vyhláškou o bezbariérovosti,“ doplňuje náměstek Jiří Bláha.

Během obnovy a výměny semaforů v Hradci Králové došlo na většině křižovatek k bezbariérovým úpravám pro bezproblémový pohyb chodců, cyklistů a imobilních občanů. Zvuková znamení pro nevidomé osoby (klepátka) si tyto osoby spustí speciálním ovladačem a nedochází tak k rušivému klepání v době, kdy tento signál není nutně potřebný. Toto ocení občané bydlící v okolí křižovatek obzvláště v nočních hodinách. Současně došlo ke sdružení přechodů a stezek pro chodce a cyklisty. Zelená se pro chodce rozsvítí pouze po zmáčknutí tlačítka, pokud na přechodě nikdo není, zvýší se tak kapacita průjezdu křižovatkou. Řidiči by ale neměli zapomínat na pravidla silničního provozu pro přednost chodcům a cyklistů při odbočování. Pravidla jim umožňují pokračovat v jízdě, dodrží-li ustanovení o odbočování vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům a cyklistům přecházejícím ve volném směru vozovky po přechodu pro chodce a cyklisty. Současné odbočování vozidel a chodců sice klade větší nároky na pozornost řidičů, ale zároveň zvyšuje kapacitu a urychluje průjezd křižovatek. U přechodů s ostrůvkem chodcům postačí stisknout tlačítko na prvním rameni, systém automaticky zařadí signál i na druhém úseku.

Od konce října bude ve zkušebním provozu i funkce upřednostnění zpožděných autobusů MHD. Data o zpoždění bude poskytovat palubní počítač vozu MHD a v případě zpoždění mu bude automaticky dána preference na křižovatce. Současně se jedná i s krajem, aby tuto funkci mohly využívat také autobusy meziměstské linkové dopravy. Do budoucna bude systém umět dát přednost vozidlům IZS, testování tohoto modulu již probíhá a bude fungovat na principu zelené ve směru příjezdu vozu IZS, aby vozidla stojící na křižovatce tuto křižovatku co nejrychleji opustila a umožnila plynulý průjezd sanitky, hasičů nebo vozidel policie či městských strážníků.

Zkušební provoz IDS se také chystá u doplňkové funkce penalizace. V daných úsecích města budou radary měřit okamžitou nebo úsekovou rychlost, na vybraných křižovatkách budou kamery sledovat průjezd na červenou. K plnému spuštění přestupkového systému dojde nejdříve od dubna příštího roku.

V následujících měsících tak v rámci testování a odladění všech funkcí nového inteligentního dopravního systému v Hradci Králové bude pravděpodobně docházet ke změnám intervalů na jednotlivých křižovatkách, aby došlo k optimálnímu nastavení světelné signalizace při průjezdu městem a aby byla prověřena schopnost systému dynamicky reagovat na aktuální intenzitu dopravy. „Proto žádáme nejen hradecké řidiče, aby jízdě věnovali maximální pozornost a dodržovali všechny předpisy. Současně budeme rádi za případné připomínky a návrhy na úpravy v rámci fungování IDS v Hradci Králové,“ dodává Karel Vít, vedoucí odboru rozvoje města hradeckého magistrátu. Další informace je možné nalézt na Inteligentní dopravní systém: Hradec Králové (hradeckralove.org)

Comments are closed.