KONTAKT

Projekt „HRADEC JEDE“ je součástí Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Hradce Králové, jehož zadavatelem je Statutární město Hradec Králové se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Plán je zpracováván v gesci odboru rozvoje města ve spolupráci s dalšími útvary magistrátu města.

Kontaktní osoba:

PhDr. Karel VÍT, Ph.D.
Vedoucí odboru rozvoje města

Mgr. Ivona SOUČKOVÁ
Projektový specialista
Odbor rozvoje města

Zpracovatelem Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Hradec Králové je společnost AFRY CZ s.r.o. se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4.

Kontaktní osoba:

Ing. David PISTORA
– projektový manager
Divize Infrastruktura CZ&SK

V případě kontaktu použijte e-mailovou komunikaci na adresu dotazy@hradecjede.cz popř. diskuzi na těchto stránkách zde.

Comments are closed.