NÁZOROVÁ MAPA

Názorová mapa dopravy sloužila pro sběr podnětů a připomínek od široké veřejnosti. Jedná se o mapovou aplikaci, která umožňuje vkládání pozitivních i kritických připomínek od široké veřejnosti, s lokalizací podnětu do mapy, zatříděním do problémového okruhu (např. podle užitého druhu dopravy) nebo možností textového komentáře. Nasbíraná data jsou vyhodnocena a používána v dalších fázích projektu.

Sbírání podnětů bylo ukončeno 15. 2. 2021.

Děkujeme za všechny podněty, kterými jste přispěli k analýze problémů městské mobility.

Pro případné další připomínky lze využít náš e-mail: dotazy@hradecjede.cz

Comments are closed.