Průzkumy parkování v Hradci Králové

V termínech 9.11.2021 – 10.11.2021 a následně 23.11.2021 – 24.11.2021 budou prováděny průzkumy sčítání parkujících vozidel na Slezském a Moravském Předměstí za účelem pořízení podkladu pro Plán udržitelné mobility města Hradce Králové. Pořizovatelem akce je Magistrát města Hradec Králové. Průzkumy parkování budou provádět zaměstnanci společností AFRY CZ s.r.o., kteří se v průběhu…

…číst dál

Workshop pro odbornou veřejnost                         

Příprava Plánu mobility města Hradec Králové se aktuálně nachází na konci své analytické fáze. Abychom mohli přejít do návrhové fáze, musíme stanovit vizi plánu mobility. Vizi, která zohlední závěry provedených analýz. Vizi, která se může opřít o konsenzus odborné i laické veřejnosti a politickou vůli představitelů města.  Proto jsme pozvali odborníky v oblastech, kterými…

…číst dál

Hradec obhájil místo v řídící radě spolku CIVINET

Pro Hradec Králové je řešení otázek spojených s dopravou ve městě jednou z trvalých priorit. Kromě konkrétních kroků a realizace projektů je tato snaha podporována i členstvích v organizacích, které se dopravě věnují. Jednou z nich je také spolek CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., který  představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících…

…číst dál

Občané zmapovali problémy             

Prostřednictvím názorové mapy se v rámci projektu „Hradec jede“ podařilo zmapovat další problematická místa v dopravní infrastruktuře města. Magistrát města ani zpracovatel plánu mobility, firma AFRY CZ, pochopitelně nespoléhá jen na podněty veřejnosti, přesto jsou názory laické veřejnosti významným informačním zdrojem. Názorová mapa je webová aplikace, která umožňuje názor nebo podnět umístit do…

…číst dál