Vítáme Vás na stránkách HRADEC JEDE, projektu městské mobility města Hradce Králové.

Workshop pro odbornou veřejnost                         

Workshop pro odbornou veřejnost                                                    
Příprava Plánu mobility města Hradec Králové se aktuálně nachází na konci své analytické fáze. Abychom mohli přejít do návrhové fáze, musíme stanovit vizi plánu mobility. Vizi, která zohlední závěry...

Evropský týden mobility                         

Evropský týden mobility                                                    
Od 16. do 22. září 2021 nás čeká Evropský týden mobility tentokrát s podtitulem “Cestovat zdravě = cestovat udržitelně”. Co vše je pro Vás připraveno...

Hradec jede. Jedete v tom taky?             

Hradec jede. Jedete v tom taky?                           
ROZHOVOR: Pro hlavního inženýra projektu Ondřeje Kypa a náměstka primátora Jiřího Bláhu, odpovědného za investice, územní plánování a rozvoj města jsme připravili několik otázek.

Hradec obhájil místo v řídící radě spolku CIVINET

Hradec obhájil místo v řídící radě spolku CIVINET
Pro Hradec Králové je řešení otázek spojených s dopravou ve městě jednou z trvalých priorit. Kromě konkrétních kroků a realizace projektů je tato snaha podporována i členstvích...

Občané zmapovali problémy             

Občané zmapovali problémy                           
Prostřednictvím názorové mapy se v rámci projektu „Hradec jede“ podařilo zmapovat další problematická místa v dopravní infrastruktuře města. Magistrát města ani zpracovatel plánu mobility, firma AFRY CZ,...

Jak probíhají dopravní průzkumy?             

Jak probíhají dopravní průzkumy?                           
Dopravní průzkumy jsou jedním ze základních zdrojů informací o tom, jak se vyvíjí intenzita dopravy na komunikacích a v prostředcích hromadné dopravy. Pochopitelně jsou i základem...