Vítáme Vás na stránkách HRADEC JEDE, projektu městské mobility města Hradce Králové.

Hradec jede. Jedete v tom taky?             

Hradec jede. Jedete v tom taky?                           
ROZHOVOR: Pro hlavního inženýra projektu Ondřeje Kypa a náměstka primátora Jiřího Bláhu, odpovědného za investice, územní plánování a rozvoj města jsme připravili několik otázek.

Hradec obhájil místo v řídící radě spolku CIVINET

Hradec obhájil místo v řídící radě spolku CIVINET
Pro Hradec Králové je řešení otázek spojených s dopravou ve městě jednou z trvalých priorit. Kromě konkrétních kroků a realizace projektů je tato snaha podporována i členstvích...

Občané zmapovali problémy             

Občané zmapovali problémy                           
Prostřednictvím názorové mapy se v rámci projektu „Hradec jede“ podařilo zmapovat další problematická místa v dopravní infrastruktuře města. Magistrát města ani zpracovatel plánu mobility, firma AFRY CZ,...

Jak probíhají dopravní průzkumy?             

Jak probíhají dopravní průzkumy?                           
Dopravní průzkumy jsou jedním ze základních zdrojů informací o tom, jak se vyvíjí intenzita dopravy na komunikacích a v prostředcích hromadné dopravy. Pochopitelně jsou i základem...

Příprava plánu mobility se nezastaví!

Příprava plánu mobility se nezastaví!
Práce na Plánu mobility pokračují i přes přetrvávající opatření související s Covidem 19. Březen patřil konzultacím se správci a provozovateli veškeré dopravní infrastruktury v řešeném území. Pro...

Projekt „Hradec jede“ opravdu jede  

Projekt „Hradec jede“ opravdu jede                 
Veřejnost se zapojuje do sběru podnětů pro analytickou část Plánu mobility. Zatímco odborná veřejnost se zabývá SWOT analýzou, laická veřejnost vyplňuje formulář názorové mapy. Daří...