Průzkumy parkování v Hradci Králové

V termínech 9.11.2021 – 10.11.2021 a následně 23.11.2021 – 24.11.2021 budou prováděny průzkumy sčítání parkujících vozidel na Slezském a Moravském Předměstí za účelem pořízení podkladu pro Plán udržitelné mobility města Hradce Králové. Pořizovatelem akce je Magistrát města Hradec Králové. Průzkumy parkování budou provádět zaměstnanci společností AFRY CZ s.r.o., kteří se v průběhu průzkumu budou pohybovat po ulicích pěšky nebo v měřících vozidlech.

Rozsah sčítaného území – Slezské a Moravské Předměstí

Vozidla provádějící průzkum

Ruční sčítání

Šest proškolených pracovníků označených reflexní vestou a průkazkou sčítače bude zaznamenávat parkující vozidla aplikací v mobilním telefonu.

Comments are closed.