Workshop pro odbornou veřejnost                         

Příprava Plánu mobility města Hradec Králové se aktuálně nachází na konci své analytické fáze. Abychom mohli přejít do návrhové fáze, musíme stanovit vizi plánu mobility. Vizi, která zohlední závěry provedených analýz. Vizi, která se může opřít o konsenzus odborné i laické veřejnosti a politickou vůli představitelů města. 

Proto jsme pozvali odborníky v oblastech, kterými se plán mobility zabývá, k účasti na EXPERTNÍM WORKSHOPU, který se uskuteční v úterý 21. 9. 2021 Knihovně města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a.

Součástí programu expertního workshopu bude prezentace závěrů analytické části plánu mobility a rekapitulace vize rozvoje města a zásad jeho dopravní politiky. Na základě vyhodnocení provedených analýz bychom rádi dospěli ke konsenzuálnímu doporučení pro přípravu vize Plánu mobility, která bude dále diskutována na veřejné panelové diskusi 19. 10. od 17:00 v sále kina Bio Central.

Comments are closed.