ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ – STAV

Zásobník projektů (opatření)

V následující tabulce je uveden kompletní Zásobník projektů (opatření), který obsahuje projekty mající vztah s projektem městského plánu mobility. V tabulce lze vícenásobně filtrovat dle čtrnácti Oblastí návrhu a dle příslušného Programového balíčku. Pokud hledáte konkrétní projekt, doporučujeme použít fulltextové vyhledávání v Zásobníku projektů. Zásobník projektů je neustále aktualizován, a to i na základě Vašich podnětů, za které děkujeme.

Zásobník projektů (opatření) úzce souvisí s Vizemi Plánu udržitelné mobility města Hradec Králové do roku 2040 a napomáhá k dosažení Strategických a specifických cílů.

NázevOblast NávrhuProgramový balíčekPopis projektuLokalizaceUmístěníAktuální stav připravenosti projektuSpecialista projektu / kordinátor dotaceCelkové výdaje projektuVýdaje projektu na realizaciFinancování městemPředpokládané roční provozní nákladyRok ukončeníNositelZodpovědná osoba za projektPoznámkaZměněnoStav
Benešova třída 2.-5. etapa - regenerace třídyRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Projekt navazuje na již ukončenou 2. Etapu Revitalizace Benešovy třídy v její střední části. Předmětem dalších etap projektu je vybudování nových podzemních garáží, stavební úpravy pěších a pojízdných komunikací v části této třídy a to včetně cyklostezek a parkovacích ploch. Dál budou v rámci projektu řešeny přilehlé křižovatky v obou částech Benešovy třídy. Celý prostor bude bezbariérový a bude doplněn vhodnou výsadbou stromů, keřů a travních ploch. Prostor bude doplněn novým kamerovým systémem a upraveným veřejným osvětlením.
https://mapy.cz/s/repohunoca["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]Machaňová Alena Ing.1 000 000 000,00 Kč990 000 000,00 Kč990 000 000,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHKMonika Palkosková02.09.2022 11:22Příprava projektu
Bezbariérové trasy - doplnění a propojeníBezbariérovost komunikacíBezbariérové trasy
​Cílem projektu je zvýšit atraktivitu veřejného prostoru ve prospěch chodců se zaměřením na handicapované osoby, seniory, apod. pro samostatný a bezpečný pohyb v městském prostředí. Záměr současně řeší i zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provozu. Aktuálním pilířem projektu je bezbariérová trasa E (BTE).
V rámci projektu budou realizována tato opatření
- odstranění bariér na vybraných trasách
- doplnění vodících a ochranných prvků a linií
- plošné opravy havarijních úseků pěších komunikací
Délka celkové trasy je cca 4,5 km. Navrhovaná bezbariérová trasa E, jako navazuje na již dříve realizované trasy v centru města.
https://mapy.cz/s/joladofebaFrejvaldová Kateřina Ing.59 174 624,04 Kč56 674 624,04 Kč26 674 624,04 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek19.05.2023 13:58Projektový záměr
Bezpečné cesty do školyKampaně udržitelné mobilityMěkká opatření
​Jedná se o motivační kampaň na podporu cestování dětí do škol jinak než autem. Cílem je podporovat děti, rodiče a učitele, aby pro cesty do školy a zpět využívali chůzi, jízdní kolo, veřejnou dopravu nebo spolujízdu. Vše směřuje ke změně zažitých stereotypů v dopravě, ale i bezpečnosti silničního provozu. Cílem je i ukázat udržitelné způsoby dopravy jako moderní, zábavné a prospěšné pro zdraví dětí, rodičů i učitelů.
Součástí akce jsou i vhodná dopravní opatření v okolí škol tak, aby se zvýšila bezpečnost všech v daném lokalitě. Akci je možné kombinovat a podpořit již existující kampaní "trafficsnakegame" (Oblékáme hada Edu).
520 000,00 Kč500 000,00 Kč500 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHK02.10.2023 15:00Projektový záměr
Bezplatné dálnice D11 a D35 Plotiště - OpatoviceŘízení a regulace dopravySamostatný projekt
​​Záměrem je s ŘSD projednat a stanovit, aby úseky dálnic D35 od Opatovic k D11 a dálnice D11 od napojení D35 po MÚK Plotiště byly&%23160;​bezplatné a tím se odvedla z území města transitní doprava v maximální možné míře. Dálnice D11 a D35 tvoří jižní a západní obchvat města a měl by být tak i využíván, tedy aby tento obchvat využívali i ti řidiči, kteří nemají zakoupené dálniční známky a jen z tohoto důvody by volili cestu přes město.
https://mapy.cz/s/nosucorasu100 000,00 Kč100 000,00 Kč0,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Jan Sedunka22.08.2022 12:11Projektový záměr
Bulvár FNHKBezpečnost a zklidňování dopravyZklidnění dopravy v obytných částech města
​Kompletní rekonstrukce hlavního bulváru FNHK. Spolupráce na studii KHK, kraj, město.
https://mapy.cz/s/gecefuleto0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Michaela Matoušová26.08.2022 10:55Projektový záměr
Cesty dětí do škol a zpět (indikátor B6)Kampaně udržitelné mobilityMěkká opatření
Jedná se o společný evropský indikátor B6, kdy jsou na základní školy v Hradci Králové dopraveny dotazníky týkající se bezpečné cesty do škol. Následně se dotazníky vyhodnotí, vytvoří se seznam nejrizikovějších míst...

Indikátor se cyklicky opakuje přibližně jednou za tři roky (posuny termínů mohou být spojené např. s nemocí covid-19 či s uprchlickou vlnou z Ukrajiny – ZŠ řešily akutní přijímání dětí a neměly kapacitu na řešení dotazníků).

400 000,00 Kč400 000,00 Kč400 000,00 Kč2022Statutární město Hradec Králové / SMHK02.10.2023 15:02Projektový záměr
D35 Hořice - SadováRůst vnější dopravySamostatný projekt
​Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 mezi městem Hořice a obcí Sadová čtyřpruhovou dálnicí. V celém rozsahu stavby je vedena v nové trase a stávající silnice poté přejde do sítě silnic II.&%23160;třídy jako doprovodná silnice II/635.
https://mapy.cz/s/nekoluzuvu3 169 892 562,00 Kč3 169 892 562,00 Kč0,00 Kč2026Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR22.08.2022 12:13Projektový záměr
D35 Sadová - PlotištěRůst vnější dopravySamostatný projekt
​Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 čtyřpruhovou dálnicí. Ta umožní převedení dopravy mezi Sadovou a Hradcem Králové.
https://mapy.cz/s/redamesume
2 252 499 165,00 Kč2 252 499 165,00 Kč0,00 Kč2026Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR22.08.2022 12:14Projektový záměr
Fortna - rekonstrukce přestupního uzlu MHD a rekonstrukce křižovatky Revitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Projekt představuje celkovou úpravu veřejného prostoru přestupního uzlu a okolních dopravních ploch v daném území. Součástí je přestavba křižovatky ulice Komenského a Ignáta Hermanna na okružní, zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu (propojení tras, bezpečnost), zajištění moderního informačního prostředí pro MHD a VLAD a kompletní řešení městského mobiliáře.
https://mapy.cz/s/fosufojavu
["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení","Vydané stavební povolení/ohlášení stavby"]Machaňová Alena Ing.;Bednarčíková Kateřina Ing.80 000 000,00 Kč78 000 000,00 Kč24 000 000,00 Kč2023Statutární město Hradec Králové / SMHKLeoš Novotný02.10.2023 13:39Ukončený projekt
Integrace MHD do IDS IREDOIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
Zajištění technologie pro odbavení jednotným cestovním dokladem a vytvoření podmínek pro případnou tarifní provázanost.&%23160;Výdaje projektu na realizaci jsou odhadovány zástupci DPmHK.
110 000 000,00 Kč110 000 000,00 Kč0,00 Kč2030Dopravní podnik Hradec Králové a.s. / DPmHKZdeněk Abraham08.02.2023 15:39Projektový záměr
Jižní propojeníRozvoj komunikační sítěSamostatný projekt

Záměr řeší nový silniční úsek jako propojení silnice III/29810 (Hradec Králové - Vysoká nad Labem) a silnicí I/37 (Hradubická). Součástí nového úseku s přemostěním řeky Labe je i stezka pro chodce a cyklisty s napojením do ul. Březhradská.

https://mapy.cz/s/bogoderudu240 000 000,00 Kč240 000 000,00 Kč25 000 000,00 Kč2029Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. / ÚS KHKIng. arch. Brůna16.08.2023 11:12Projektový záměr
Jižní spojkaRozvoj komunikační sítěSamostatný projekt
​​Projekt řeší umístění nové kapacitní silnic v úseku "Kukleny (Bláhovka) - Hradubická (Rašínova I/37). Jedná se o záměr umístění 4-pruhové směrově rozdělené komunikace s kapacitními okružními křižovatkami. Jedná se o záměr ŘSD ČR.
https://mapy.cz/s/judugacaze1 445 499 995,00 Kč1 445 499 995,00 Kč0,00 Kč2028Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR16.08.2023 11:13Projektový záměr
Kampaň zaměřená na bezpečné zamykání kolKampaně udržitelné mobilitySamostatný projekt
​Kampaň s cílem upozornit cyklisty na správný způsob zabezpečení jízdního kola ve veřejném prostranství.
100 000,00 Kč100 000,00 Kč100 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHK16.08.2023 9:27Projektový záměr
Komunikace - k.ú. Malšova Lhota - rekonstrukce účelové komunikaceBezpečnost a zklidňování dopravyZklidnění dopravy v obytných částech města
Rekonstrukce účelové komunikace na pozemku p.č. 141/4 v k.ú. Malšova Lhota. Přístupová komunikace ke třem objektům a zahrádkářské osadě Písník. Nezpevněný povrch tvoří hluboké výmoly, které jsou při dešti plné vody a za sucha se zvedají oblaka prachu. Nutnost vypracování PD, plocha cca 367 m2.
https://mapy.cz/s/dahacabevo3 000 000,00 Kč3 000 000,00 Kč0,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová22.08.2022 12:20Projektový záměr
Křižovatka Cihlářská-Dvorská-K MeteoruOpravy komunikacíRekonstrukce křižovatek

​Předmětná stavba zajistí zvýšení bezpečnosti ve vlastní křižovatce usměrněním dopravy, zvýší bezpečnost chodců při přecházení ul. Dvorská realizací nasvětleného přechodu pro chodce.

https://mapy.cz/s/fomejabahu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí","Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení"]1 113 770,00 Kč1 000 000,00 Kč1 113 770,00 Kč2028Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová22.08.2022 12:22Příprava projektu
Křižovatka Resslova-PrůmyslováOpravy komunikacíRekonstrukce křižovatek
​V rámci projektu budou realizována tato opatření
  • bezpečné přechody pro chodce a přejezd pro cyklisty řízené světelnou dopravní signalizací
  • úpravy okolních dopravních ploch
https://mapy.cz/s/ceboruhomu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]5 500 000,00 Kč5 000 000,00 Kč1 250 000,00 Kč2028Statutární město Hradec Králové / SMHKPastucha23.05.2023 11:15Zamítnutý projekt
Letiště - uzavřená část - revitalizace pojezdových plochVodní a letecká dopravaInfrastruktura letiště

​Revitalizace pojezdových ploch v uzavřené části letiště. Požadavek LSHK na základě kontrol UCL

https://mapy.cz/s/memovenuhu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]65 800 300,00 Kč65 000 000,00 Kč30 500 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Drahomíra Kůrková06.01.2023 9:38Příprava projektu
Letiště Hradec Králové - využití a rozvoj areáluVodní a letecká dopravaInfrastruktura letiště
​Stanovení koncepce využití a možného rozvoje letiště Hradec Králové.
https://mapy.cz/s/cehatubapa["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]Machaňová Alena Ing.1 296 683 361,00 Kč1 284 919 162,00 Kč0,00 Kč2035Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna​Studie prov. rozvoje HK letiště spočítala, že na jeho rozvoji město vydělá cca 1 068 796 445Kč, nicméně v průběhu 5 postupných etap rozvoje (+ 1 etapa nezávislá na čase realizace) se budou střídat etapy pro město ztrátové a ziskové. Celkově budou náklady na rozvoj letiště činit cca 1.296.683.361Kč, ale výnosy z prodeje zasíťovaných pozemků a rekonstruovaných budov budou činit cca 2.637.389.000Kč, takže na rozvoji letiště by mělo město HK vydělat cca 1.068.796.445Kč (čistý zisk po zdanění).02.10.2023 15:27Příprava projektu
Marketingová podpora a zlepšení informovanosti cestujících ve veřejné dopravěKampaně udržitelné mobilityMěkká opatření
Marketingová podpora a zlepšení informovanosti cestujících ve veřejné dopravě spočívá ve sledování aktuálních trendů a moderních informačních systémů a jejich průběžná instalace ve vozidlech MHD a na zastávkách při jejich modernizacích nebo pořizování nových. Důraz kladen i na moderní komunikační platformy jako webové stránky, facebook atp. Jednoltivá opatření, o jejichž realizaci se rozhodne, následně určí náklady na přípravu a náklady na realizaci konkrétního záměru.

Cílem projektu je navýšení počtu cestujících v prostředcích VHD a zvýšení jejich spokojenosti.100 000,00 Kč100 000,00 Kč100 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHK16.08.2023 9:30Projektový záměr
Měnírna Plačice MHDIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​Projekt řeší napájení trolejbusové tratě do Plačic, pro kterou je nutno zřídit novou měnírnu, neboť stávající stav napájení uvedené trolejbusové tratě z měnírny 3 Kukleny je nevyhovující. Současně bude řešena možnost prodloužení trolejbusové linky MHD do centra Plačic. Prodloužení linky lze realizovat prodloužením trolejbusové trati nebo nasazením parciálních trolejbusů (s pomocným pohonem mimo trol. vedení).
https://mapy.cz/s/lejareconu40 000 000,00 Kč40 000 000,00 Kč0,00 Kč2025Dopravní podnik Hradec Králové a.s. / DPmHKZdeněk Abraham05.09.2022 11:03Projektový záměr
Metropolitní hlasová a datová síť města Hradec KrálovéIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt

Hlavní funkcí je zajištění datového a hlasového provozu pro potřeby Dopravního podniku města Hradec Králové a Městské policie města Hradec Králové s&%23160;možnou rozšiřitelností pro další subjekty či telematické systémy.


["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Výběrové řízení na dodavatele stavby"]34 114 570,00 Kč34 114 570,00 Kč0,00 Kč2023Dopravní podnik Hradec Králové a.s. / DPmHKKarel Vít02.10.2023 13:44Příprava projektu
Mileta + napojení křižovatky Mileta na FNHKRozvoj komunikační sítěSamostatný projekt
Stavba „I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta“ je dlouhodobě připravovanou stavbou dopravní infrastruktury jejíž náplní je přestavba dopravně a prostorově nevyhovující křižovatky, která se dotýká silnic a místních komunikací tří investorů (stavebníků).
Ředitelství silnic a dálnic ČR - silnice I/31 (Sokolská ulice)
Královéhradeckého kraje - silnice III/298 10 (Zborovská ulice)
Statutárního města Hradec Králové - místní komunikace (napojení na FNHK, napojení na Benešovu třídu, kanalizace v ul. Zborovská)
Ředitelství silnic a dálnic ČR - zvýšení propustnosti II. městského okruhu (silnice I/31)
(ŘSD ČR) - zvýšení bezpečnosti silničního provozu, pěších a cyklistů (mimoúrovňové křížení motorové a nemotorové dopravy)
Královéhradecký kraj - zvýšení kapacity silnice III/298 10 v napojení na (KrHK) II. městský okruh
- zvýšení bezpečnosti silničního provozu, pěších a cyklistů (doplnění chodníků, cyklistických stezek a přechodů)
- zlepšení a zrychlení příjezdu do Fakultní nemocnice HK, přímé napojení Záchranné zdravotní služby na III/29810
Statutární město Hradec Králové - zlepšení propustnosti příčného propojení centra města (Město HK) s Třebší a Moravským předměstím
- zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty při křížení II. městského okruhu (mimoúrovňové křížení podchody)
- napojení Benešovy třídy na III/298 10
- doplnění zastávek MHD
https://mapy.cz/s/besujahufeMachaňová Alena Ing.531 231 542,00 Kč531 231 542,00 Kč260 000 000,00 Kč2025Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČRLeoš Novotný02.10.2023 13:44Realizace projektu
Modernizace trati HK - Chlumec n/CIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​​Zdvoukolejnění trati a její modernizace na rychlost 160 km/h. V rámci stavby dojde k nahrazení stávajícího přejezdu v ul. Pardubická novým podjezdem, přejezd v ul. Kudrnova bude zrušen a nahrazen podchodem pro pěší a cyklisty. Nový podchod pro chodce a cyklisty bude vybudován i v ul. Panelárna a bude připraven i u Labského náhonu pro výhledový záměr cyklostezky podél tohoto náhonu.
https://mapy.cz/s/nonunajuda["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]7 620 700 000,00 Kč7 620 700 000,00 Kč0,00 Kč2028Správa železnic, s.o. /SŽIng. arch. Petr Brůna16.08.2023 9:36Projektový záměr
Modernizace trati HK - JaroměřIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​Cílem stavby je zdvoukolejnění tohoto úseku a zvýšení traťové rychlosti. Na základě výsledků studie proveditelnosti na VRT může být tento úsek využit v rámci vysokorychlostního spojení do Polska.
https://mapy.cz/s/dukomukecu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]1 510 000 000,00 Kč1 500 000 000,00 Kč0,00 Kč2035Správa železnic, s.o. /SŽ05.09.2022 11:59Projektový záměr
Modernizace trati HK – Pardubice – ChrudimIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​​​Předmětem 1. etapy stavby je komplexní rekonstrukce železniční stanice Hradec Králové hl. n., která bude zahrnovat přestavbu vybraných kolejových rozvětvení, přípravu na zdvoukolejnění některých zaústěných tratí a rovněž výstavbu nového ostrovního nástupiště. Cílem 2. etapy stavby je rekonstrukce stávající a vybudování nové druhé koleje v celém úseku s cílem dosažení traťové rychlosti 160 km/h. Kromě zdvoukolejnění je předmětem stavby zejména rekonstrukce stanice Opatovice nad Labem-Pohřebačka, kde budou odstraněna stávající nástupiště. Náhradou za ně dojde k vybudování nové zastávky Březhrad.


Výstavba podchodů pro chodce a cyklisty Honkova, Bezručova, výstavba podjezdu v ul. Kuklenská a rekonstrukce podjezdu Gočárova - investice města v návaznosti na investici SŽDC - modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové. Stávající dopravní kapacita železniční tratě je vyčerpána a prvky železniční tratě se pohybují na hranici životnosti. Proto se klade za cíl, v návaznosti na současný stav železniční tratě, zvýšit kapacitu železniční dopravní cesty, zmírnit vliv nepravidelností v dopravě, zajistit spolehlivý provoz, zvýšit bezpečnost provozu a celkově zvýšit kvalitu této železniční dopravní cesty. Aby bylo dosaženo cílů je nezbytně nutná rekonstrukce všech prvků železniční tratě, zdvoukolejnění železniční tratě, zvýšení traťové rychlosti do 160 km/h a tím i zkrácení jízdních dob. V rámci projektu a rekonstrukce trati v Hradci Králové je nutné rozšíření podjezdu na Gočárově ulici a rekonstrukce 3 úrovňových křížení&%2358; Honkova, Kuklenská (nově podjezd), Bezručova a Březhradská.
https://mapy.cz/s/bemamumada11 170 978 000,00 Kč11 170 978 000,00 Kč87 521 000,00 Kč2028Správa železnic, s.o. /SŽIng. arch. Petr Brůna16.08.2023 9:48Projektový záměr
Modernizace trati HK - Týniště n/O.Integrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​​Zdvoukolejnění trati a její modernizace na 160 km/h. Součástí stavby je rozšíření a prohloubení podjezdu v ul. Akademika Bedrny, výstavba nového podchodu pro pěší a cyklisty u žel. přejezdu v ul. Pouchovská, mezi Slezským Předměstím - ul. Severní a Skladištní oblastí - ul. Dřevařská, Podjezd v ul. Svinarská bude rozšířen pro budoucí napojovací komunikaci ze Severní tangenty na I/11 - ul. Bratří Štefanů. Negativem je zrušení lávky (bez náhrady), která je součástí stávajícího žel. mostu přes Labe.
https://mapy.cz/s/fatojalemu["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]4 865 141 000,00 Kč4 865 141 000,00 Kč0,00 Kč2029Správa železnic, s.o. /SŽIng. arch. Petr Brůna16.08.2023 9:50Projektový záměr
Napojení lokality PlachtaRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace

Napojení lokality Plachta 4. ramenem křižovatky u Lidlu a novou komunikací podél resp. vnitřkem areálu Petrof. Další příprava záměru odložena do doby po rekonstrukci ul. Na Brně a křižovatky Brněnská x Na Brně a vyhodnocení v té době aktuálního stavu dopravy.

https://mapy.cz/s/fehocolomo["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna23.11.2022 9:58Projektový záměr
Návrh budoucí kategorizace silnic v řešeném území PUMŘízení a regulace dopravySamostatný projekt
​​S ohledem na postupně realizovanou nadřazenou silniční síť v řešeném území PUM (D11, D35, Severní tangenta, Jižní propojení atp.) je potřeba řešit&%23160;​návrh budoucí kategorizace silnic I. až III. třídy v tomto území.
0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek27.02.2023 7:23Projektový záměr
Návrh dopravně inženýrských opatření pro cyklisty podjezd u SoutokuRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​​Stavební úpravy podchodu a podjezdu pro chodce a pro cyklisty u Soutoku s cíle zvýšení bezpečnosti. V minulosti realizovány úpravy dopravního značení pro obousměrné zprůjezdnění podchodu/podjezdu. Stavební úpravy představují další nadstavbu pro lepší rozhledové poměry, možnosti pro zkvalitnění společného provozu chodců a cyklistů a zejména zajištění obousměrného provozu cyklistů na mostě.
https://mapy.cz/s/busavakame["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]1 100 000,00 Kč1 000 000,00 Kč1 000 000,00 Kč0,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek08.08.2022 16:26Projektový záměr
Nová zelenáRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace

Záměr řeší umístění nové místní komunikace propojující dnešní silnici I/11 od okružní křižovatky s ul. Zelená v Kuklenách s centrem města (ul. Pálenská - Za Škododvkou - Pražská). Komunikace by mimo svou dopravní funkci měla zajistit obsluhu celého rozvojového území Nová Zelená.

https://mapy.cz/s/cugamakono0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna08.08.2022 10:22Projektový záměr
Nové autobusové a trolejbusové zastávkyIntegrovaný dopravní systémDoplňování zastávek MHD v území
Projekt zahrnuje doplnění nových autobusových zastávek v území. Kromě rozvojových území města (Letiště, Nová Zelená) zahrnuje například výstavbu zastávky Náměstí Svobody nebo zastávek v oblasti vysokých škol (ulice Hradecká) dle návrhu SUMP.
6 000 000,00 Kč5 000 000,00 Kč5 000 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHKZdeněk Abraham16.08.2022 8:58Projektový záměr
Nový odbavovací systém MHDIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
Pořízení
nové technologie pro DPmHK umožňující integraci MHD do IDS IREDO.

40 000 000,00 Kč40 000 000,00 Kč0,00 Kč2023Dopravní podnik Hradec Králové a.s. / DPmHKZdeněk Abraham02.10.2023 13:48Ukončený projekt
Obnova elektrobusů zajišťující MHDIntegrovaný dopravní systémPrůběžná obnova vozového parku MHD, VHD
​Náhrada vozidel (elektrobusů) MHD vyřazených po jejich životnosti.
300 000 000,00 Kč300 000 000,00 Kč0,00 Kč2030Dopravní podnik Hradec Králové a.s. / DPmHKZdeněk Abraham05.09.2022 10:59Projektový záměr
Obnova vozového parku trolejbusů zajišťující MHD 2022Integrovaný dopravní systémPrůběžná obnova vozového parku MHD, VHD
Projekt
zahrnuje pořízení trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem jako náhradu za část
trolejbusů pořízených v letech 2011 až 2013 (celkem bude nahrazeno 31 ks
trolejbusů).

500 000 000,00 Kč500 000 000,00 Kč0,00 Kč2028Dopravní podnik Hradec Králové a.s. / DPmHKZdeněk Abraham05.09.2022 11:01Projektový záměr
Obnova vozového parku trolejbusů zajišťující MHD 2028Integrovaný dopravní systémPrůběžná obnova vozového parku MHD, VHD
​Projekt zahrnuje pořízení trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem jako náhradu za část trolejbusů pořízených v letech 2018 (celkem bude nahrazeno 10 ks trolejbusů).
15 000 000,00 Kč15 000 000,00 Kč0,00 Kč2029Dopravní podnik Hradec Králové a.s. / DPmHKZdeněk Abraham05.09.2022 11:02Projektový záměr
Odstavné parkoviště ve FarářstvíDoprava v kliduOrganizace dopravy v klidu
Záměr řeší úpravu městské plochy pro zajištění možnosti parkování a odstavování osobních vozidel na okraji města s vazbou na MHD (linky č. 12 a 14). Současně by tato kapacita bylo částečně vymezena pro rezidentní parkování obyvatel sídliště v oblasti ulic Jungmannova a Hrubínova. Předpokládá se fyzická úprava dnešní nevyužívané plochy v ul. Medkova - zpevnění povrchu, zajištění bezpečnosti, oplocení, vjezdový systém, apod.
https://mapy.cz/s/fezetarogu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]5 600 000,00 Kč5 400 000,00 Kč5 600 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHK08.08.2022 10:44Projektový záměr
Opatření pro cyklisty a MHD v ul. Štefánikova a PalachovaRozvoj cyklistické dopravyIntegrační opatření pro cyklisty
​​Opatření zlepšující podmínky pro MHD a nemotorovou dopravu v ul. Štefánikova a Palachova. Záměr představuje vhodnou kombinaci infrastrukturní preference pro MHD, integračních a ochranných opatření pro cyklisty. Cílem je i zvýšení komfortu a bezpečnosti chodců.
https://mapy.cz/s/fozelozuru2 300 000,00 Kč2 000 000,00 Kč1 000 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHK08.08.2022 16:28Projektový záměr
Oprava autobusových a trolejbusových zastávekBezbariérovost komunikacíOdstranění bariér v území
​​Opravy stávajících zastávek MHD. Projekt reaguje na nevyhovující stavebně technický stav zastávek a absenci bezbariérovosti, včetně obnovy mobiliáře. V rámci pasportizace DPmHK bylo kontrolováno 415 zastávek MHD, které je nutné postupně v průběhu let obnovovat.
https://mapy.cz/s/herepuresa8 000 000,00 Kč8 000 000,00 Kč8 000 000,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Milan Brokeš16.08.2023 9:53Projektový záměr
Opravy stávajících stezek pro chodce a cyklistyRozvoj cyklistické dopravyOpravy MK
​Záměr představuje souhrn vybraných úseků stezek pro chodce a cyklisty, které vyžadují opravu a zkvalitnění povrchů a další úpravy. Jedná se zejména o stezky podél stromořadí a alejí, kde jejich kořeny poškozují povrch stezky. Konkrétně jde se např. o stezky podél obou řek, II.městského okruhu, ale i v centru města.
Převážně se jedná o asfaltové úseky stezek s lokálním a úsekovým poškozením jejich povrchu. S ohledem na blízkost stromů bude nutné volit ohleduplný způsob opravy, v některých případech bude dle současně zeleň nahrazena novou výsadbou (vždy s ohledem na zdravotní stav a vitalitu stromů).
https://mapy.cz/s/hupunateje30 250 000,00 Kč30 000 000,00 Kč25 000 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Milan Brokeš09.08.2022 11:40Projektový záměr
Optimalizace linkového vedení a jízdních řádů MHDIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​Cílem projektu je optimalizace linkového vedení a jízdních řádů MHD s cílem zlepšení obslužnosti území města MHD a tím zvýšení počtu cestujících, a s náklady přijatelnými pro objednatele této dopravy (město). Možností je využití návrhu&%23160;a doporučení PUM města Hradec Králové.
https://mapy.cz/s/hufufekacu0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2025Dopravní podnik Hradec Králové a.s. / DPmHKZdeněk Abraham08.02.2023 15:10Projektový záměr
Orlické nábřeží - obnova a revitalizace Revitalizace veřejného prostoruObnova zeleně
​Jedná se o obnovu a revitalizaci Orlického nábřeží (alej na ochranné hrázi za Slávií, sady Vítězslava Nováka). Nábřeží Orlice tvoří vegetační klín procházející přes centrum města Hradec Králové k soutoku s Labe. Představuje přímé napojení na přírodní park Orlici a dále po proudu Labe s dalšími cennými částmi údolní nivy. Řeka Orlice tvoří v systému ekologické stability osu biokoridoru nadregionální úrovně. Prostředí podél břehů slouží ke krátkodobé rekreaci obyvatel města. Vegetační prvky nábřeží a přilehlého okolí Orlice představují významnou součást systému sídelní zeleně a propojení intravilánu města s krajinnou zelení.

Součástí zájmového území je historická alej na ochranné hrázi podél břehu. Stávající stav aleje charakterizuje výrazně zhoršený zdravotní stav, narušená stabilita stromů, omezené možnosti dalšího vývoje (v minulosti došlo k poškození při zvyšování protipovodňové ochrany). Alej je významným doprovodným vegetačním prvkem řeky a zároveň cesty vedoucí po hrázi. Je důležitou clonou podél sportovního areálu. Alej ústí do plochy veřejné zeleně, jejíž součástí jsou Sady Vítězslava Nováka. Zeleň v sadech vyžaduje regeneraci, část plochy je neudržována. Prostor Sadů není přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pěšiny jsou zarostlé, cestní síť je v nevyhovujícím stavu. V porostech podél břehu byl prokázán výskyt chráněného druhu, proto je velice nutné s porosty a vegetačními prvky v daném území pracovat velmi citlivě. Zajistit životaschopnost aleje provedením záchranných pěstebních opatření v kombinaci s novou výsadbou – s cílem udržení a posílení ekologické stability území.

Zajistit využití rekreačního potenciálu místa pro obyvatele města, rozšíření možností krátkodobé rekreace, zlepšení komunikačního propojení místa a návazností na další části města, zajištění bezbariérového vstupu do prostoru Sadů. Posílit stabilitu a funkčnost plochy parčíku (obohatit o další věková stádia stromů, aby byla zajištěna jeho dlouhodobá perspektiva).

https://mapy.cz/s/jubobutaje["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]10 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna24.05.2023 12:18Projektový záměr
P+R Jungmannova - systém pro přestup na veřejnou dopravu – hromadný parking Doprava v kliduParkoviště P+R

Účinně nastavený a uživatelsky přijatelný systém přestupu z IAD na veřejnou dopravu na okraji města (s vazbou na Pardubice a D11) umožní postupnou regulaci statické i pohybové dopravy v centru města a zvýšení podpory a možností pro udržitelné formy dopravy. Realizací projektu se očekává podíl na snížení intenzit individuální motorové dopravy v centru města a s tím související zvýšení bezpečnosti dopravy.

Cílem projektu je -

1. zrealizovat a zprovoznit objekt kapacitního parkování motorových vozidel typu P+R

2. vytvořit systém pro přestup na veřejnou dopravu na okraji města s vazbou na dopravní propojení HK-Pardubice (I/37), Praha (D11) a Morava, severní Čechy (R35) včetně modernizace přestupového uzlu

3. zkvalitnit podmínky pro odstavení vozidel návštěvníků na okraji města

https://mapy.cz/s/lafazelevu["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]303 000 000,00 Kč300 000 000,00 Kč300 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna22.08.2022 12:27Projektový záměr
P+R Malšovická - systém pro přestup na veřejnou dopravu – kapacitní parking Doprava v kliduParkoviště P+R
​Účinně nastavený a uživatelsky přijatelný systém přestupu z IAD na veřejnou dopravu (případně na systém půjčovny nebo sdílení jízdních kol) u městského silničního okruhu umožní postupnou regulaci statické i pohybové dopravy ve vlastním centru města a současně zvýší podporu a možnosti pro udržitelné formy dopravy.
Realizací projektu se očekává podíl na snížení intenzit individuální motorové dopravy v centru města a s tím související zvýšení bezpečnosti dopravy a dále i nepřímá podpora udržitelných forem dopravy.
Cílem projektu je
  1. zrealizovat a zprovoznit plochu/y pro kapacitní parkování motorových vozidel typu P+R/P+B/P+G s kapacitou cca 470 odstavných a parkovacích stání
  2. vytvořit systém pro přestup na veřejnou dopravu u městského silničního okruhu včetně modernizace přestupového uzlu
  3. zkvalitnit podmínky pro odstavení vozidel návštěvníků u hlavního dopravního distributora města (silnice I/31) s dobrou docházkovou vzdáleností do centra
https://mapy.cz/s/mahapapove["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]36 090 000,00 Kč35 590 000,00 Kč14 536 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna24.05.2023 12:19Projektový záměr
Park u MiletyRevitalizace veřejného prostoruObnova zeleně
​​Vytvoření veřejného přístupného parku na pozemcích p.č. 600/44, 603/4, 603/5, 603/6,
603/7, 603/11, 606/36, 606/37, 606/38, 606/39, 606/43, 606/44, 606/45, 606/46, 606/49, 606/62, 606/63, 606/64, 611/19, 611/35, 611/43, 613/10, 613/14, 613/34, 613/35, 617/1, 1285/1 v k.ú. Nový Hradec Králové.
https://mapy.cz/s/deneluvopo["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí"]6 000 000,00 Kč5 400 000,00 Kč6 000 000,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová05.08.2022 8:41Příprava projektu
Parkovací politika města HK - parking management HKDoprava v kliduOrganizace dopravy v klidu
Město Hradec Králové nemá mimo zónu ISP HK žádnou vlastní parkovací politiku, která by reagovala na aktuální potřeby obyvatel města, jeho dalších uživatelů (abonentů) a hostů. A právě parkovací politika představuje jeden z nejúčinnějších dopravních nástrojů města.

Záměr cílí na vznik funkčního a efektivního parkovacího managementu města (Městského parkovacího systému) zaměřeného na oblasti navazující na zóny ISP HK, zejména s vícepodlažní zástavbou a významnými cíli dopravních cest. Základem tohoto systému bude optimální kombinace jednotlivých regulačních a motivačních nástrojů tak, aby nebylo nutné realizovat maximální parkovací kapacity, ale naopak aby byly co nejefektivněji využity stávající možnosti vhodně doplněné moderními systémy řešení potřeb dopravy v klidu a nástroji, které ovlivňují dopravní poptávku i v této oblasti.


16 000 000,00 Kč15 000 000,00 Kč15 000 000,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Petr Voříšek08.08.2022 16:29Projektový záměr
Parkování před ZŠ SNPDoprava v kliduOrganizace dopravy v klidu

S žádostí školy souhlasila pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti. Úprava parkování před ZŠ SNP podél třídy SNP​. Pro zvýšení bezpečnosti chodců a dětí nas/vystupujících z vozidel zvážit například změnu z podélného parkování na šikmé s možností zúžení chodníku.

https://mapy.cz/s/fusenukafa2 200 000,00 Kč2 000 000,00 Kč2 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Petr Voříšek22.08.2022 13:36Projektový záměr
Parkoviště Plotiště n. L. - nové parkoviště před hřbitovemDoprava v kliduOrganizace dopravy v klidu
​​​S žádostí KMS souhlasila pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti. ​Vytvoření parkoviště pro návštěvníky hřbitova v Plotištích n. L. před jeho vstupem na pozemku
p.č. 135/4, k.ú. Plotiště nad Labem (ostatní komunikace ve vlastnictví MHK). Výdaje včetně patrně nezbytného prodloužení kanalizace pro odvodnění.
https://mapy.cz/s/hepozukecu16 500 000,00 Kč15 000 000,00 Kč15 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Petr Voříšek22.08.2022 13:37Projektový záměr
Parkoviště ulice Polní - navýšení kapacity parkovištěDoprava v kliduOrganizace dopravy v klidu
​​Jedná se o provedení stavebních úprav dle legislativy a o investiční akci města. Změny parkování z podélného na šikmé a tím zvýšení kapacity parkovacích míst.
https://mapy.cz/s/gohelafebe5 000 000,00 Kč4 500 000,00 Kč5 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová22.08.2022 13:38Projektový záměr
Páteřní cyklistické trasy města HKRozvoj cyklistické dopravySamostatný projekt
​Záměr představuje postupný vznik základních páteřních cyklistických komunikací města v radiálně okružní formě dle tradice města. Jedná se o celkové propojení města v intenci Západ-východ / sever-jih přes centrum města. Předpokladem je, že tyto páteřní trasy budou v nadstandardním provedení cyklistické komunikace s výrazným důrazem na kvalitu a bezpečnost.
Jedná se návaznost na již založený základ propojení oblasti hlavního vlakového nádraží - centra města a stávající tras podél řek a v městských parcích.
11 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kč500 000,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna09.08.2022 11:40Projektový záměr
Propojení Durychova - Benešova třídaRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace
​Propojení ulic Durychova a Benešova třída (vznik nové komunikace a chodníku).
https://mapy.cz/s/fetomeceha0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2028Statutární město Hradec Králové / SMHK10.08.2022 9:38Projektový záměr
Přechod pro chodce - Sekaninova uliceBezpečnost a zklidňování dopravyBezpečné přechody a přejezdy

​S žádostí KMS souhlasila pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti.

Vytvoření nového přechodu pro chodce přes ulici Sekaninova​ v blízkosti točny autobusu.

https://mapy.cz/s/cocusedeke2 200 000,00 Kč2 000 000,00 Kč2 000 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Petr Voříšek22.08.2022 13:39Projektový záměr
Přechod pro chodce - ul. DvorskáBezpečnost a zklidňování dopravyBezpečné přechody a přejezdy
​S návrhem OD souhlasila pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti. Rekonstrukce přechodu pro chodce přes ulici Dvorská u křižovatky s ulicí Pálenecká včetně opravy přechodu, osvětlení​, vozovky, bezpečnostního povrchu Rocbinda.
https://mapy.cz/s/puletajabo3 300 000,00 Kč3 000 000,00 Kč3 000 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Petr Voříšek22.08.2022 13:41Projektový záměr
Přechod pro chodce - ul. Severní, Lužická, Slezská a Na DrážkáchOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Na základě požadavku MŠ Sever a místní KMS a po souhlasném stanovisku pracovní skupiny pro bezpečnost v dopravě zakládáme požadavek na normový přechod s nasvícením v ul. Severní, Lužická, Slezská a Na Drážkách.
https://mapy.cz/s/nakosefecu2 200 000,00 Kč2 000 000,00 Kč2 000 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKLucie Hartmanová08.08.2022 11:42Projektový záměr
Přechod pro chodce - ul. VlčkovickáBezpečnost a zklidňování dopravyBezpečné přechody a přejezdy

​Na základě požadavku KMS plačice a souhlasného stanoviska pracovní skupiny pro bezpečnost v dopravě ze dne 15.9.2015. Přechod je požadován v blízkosti ul. Ořechová (školka) dle platných norem s nasvícením. V místě se nachází inženýrské sítě.

https://mapy.cz/s/funepelesu450 000,00 Kč400 000,00 Kč450 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHK22.08.2022 13:43Projektový záměr
Přeložka ulice Kladská (silnice II/308)Rozvoj komunikační sítěPřeložky silnic II. a III. tříd
​​​Přeložka silnice II/308 v úseku Slatina - Stoletá. Záměr se skládá ze 2 úseků - mezi Slatinou a silničním nadjezdem přes železniční trať (ul. Vážní) a mezi silničním nadjezdem a silnicí I/11 ul. Bratří Štefanů kolem Hradecké pekárny. Jedná se tak o 2 samostatné stavby.
https://mapy.cz/s/fumupegobo85 000 000,00 Kč85 000 000,00 Kč0,00 Kč2035Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. / ÚS KHK22.11.2022 8:37Projektový záměr
Přeložky silnic II. tříd mimo HKRůst vnější dopravyPřeložky silnic II. tříd mimo HK
​Programový balíček zahrnuje výstavbu 9 přeložek mimo zastavěná území města a obcí. Jedná se o silnice II/324 (Nechanice), II/323 (Nechanice), II/324 (Stěžery), II/323 (Dobřenice), II/308 (Černilov), II/308 (Libřice), II/299 (Třebechovice pod Orebem), II/298 (Krňovice) a II/298 (Třebechovice pod Orebem)
1 000 000 000,00 Kč1 000 000 000,00 Kč0,00 Kč2035Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. / ÚS KHK22.08.2022 12:29Projektový záměr
Přijmutí standardů kvality DPmHKIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​Přijmutí standardů kvality a stanovení metodiky pro sledování jejich plnění jako&%23160;nástroj kontroly plnění objednávaných služeb.
https://mapy.cz/s/mepocokaso0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2025Dopravní podnik Hradec Králové a.s. / DPmHK08.02.2023 15:07Projektový záměr
Realizace intervalových jízdních řádůIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​Zavedení pravidelných intervalových jízdních řádů na všech linkách MHD ve všech obdobích.
https://mapy.cz/s/hufufekacu0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2025Dopravní podnik Hradec Králové a.s. / DPmHKZdeněk Abraham08.02.2023 14:56Projektový záměr
Rekonstrukce křižovatky Brněnská x Na BrněOpravy komunikacíRekonstrukce křižovatek
​​Zkapacitnění křižovatky a zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty.
https://mapy.cz/s/lorenahasu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]41 700 000,00 Kč30 000 000,00 Kč30 000 000,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHKLeoš Novotný02.01.2023 14:15Projektový záměr
Rekonstrukce křižovatky Pilňáčkova x Akademika BedrnyŘízení a regulace dopravyRekonstrukce křižovatek
​Projekt řeší potřebu zkapacitnění křižovatky, jejíž kapacity se již dnes blíží k vyčerpání. Křižovatka tak není připravena na rozvoj území severně od ní (Severní zóna, letiště).
https://mapy.cz/s/hekoboreca
0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHK12.08.2022 6:26Projektový záměr
Rekonstrukce křižovatky Pospíšilova x PouchovskáŘízení a regulace dopravyRekonstrukce křižovatek
​Projekt řeší zvýšení bezpečnosti na této křižovatce. Potřeba zvýšení bezpečnosti vyplývá z názorové mapy.
https://mapy.cz/s/mucujejude0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHK12.08.2022 6:26Projektový záměr
Rekonstrukce křižovatky U SouduRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
​​Záměr představuje celkovou rekonstrukci křižovatky na vnitřním městském okruhu s ulicemi Komenského-Mýtská-Nezvalova. Hlavním cílem je zlepšení podmínek pro chodce, cyklisty a MHD.

Nadstavbou záměru dle studie KMS HK historický střed může být parkovací kapacita v nově dostupném podzemní a variantami dalšího rozšíření pod ul. Komenského.


https://mapy.cz/s/gefajefosa65 000 000,00 Kč60 000 000,00 Kč60 000 000,00 Kč2028Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna12.08.2022 6:27Projektový záměr
Rekonstrukce Malšovického nadjezdu (most ev.č. 29827-2) vč. dopravních opatření pro chodce a cyklistyOpravy komunikacíPřeložky silnic II. a III. tříd
​​Projekt řeší celkovou rekonstrukci mostu na Malšovickém nadjezdu na silnici III/29827. V rámci záměru bude provedena kompletní výměna všech mostních konstrukcí a celková obnova konstrukce pozemních komunikací.&%23160; Součástí řešení budou i navazující úpravy a opatření pro chodce a cyklisty, které zajistí bezpečné dopravy vazby do oblasti Malšovic a multifunkční arény v HK.&%23160;
https://mapy.cz/s/narutesona["Prováděcí dokumentace"]35 000 000,00 Kč33 000 000,00 Kč2 000 000,00 Kč0,00 Kč2025Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. / ÚS KHKIng. Karel Šimonek09.08.2023 15:59Projektový záměr
Rekonstrukce mostu v ulici Koutníkova Rozvoj komunikační sítěRekonstrukce mostů
​Rekonstrukce nadjezdu nad železniční tratí v ulici Koutníkova. Spočívá ve výstavbě dvou nových mostů, každý s 2 jízdními pruhy a 5m stezkou pro chodce a cyklisty. Součástí záměru je i rekonstrukce a rozšíření křižovatky ul. Koutníkova x Na Okrouhlíku.
https://mapy.cz/s/lesucejaje["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]329 752 063,00 Kč329 752 063,00 Kč0,00 Kč2030Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR16.08.2023 10:47Projektový záměr
Rekonstrukce oblasti podchodu u KauflanduBezpečnost a zklidňování dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​​Jedná se o přestavbu okolí podchodu a podjezdu s cílem odstranění současných značných bezpečnostních rizik (střety cyklistů a chodců). Podchod dnes zajišťuje důležité propojení oblasti Šikových sadů na stezky podél silničního okruhu a Piletického potoka.
https://mapy.cz/s/metufocono5 300 000,00 Kč5 000 000,00 Kč1 000 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHK12.08.2022 6:29Projektový záměr
Rekonstrukce přestupního uzlu u žst. Hradec Králové – Slezské PředměstíRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
V návaznosti na modernizaci žst. HK - Slezské Předměstí, související s modernizací trati na Týniště n. O., rekonstrukce a dostavba navazující pěší a cyklistické infrastruktury s provazbou na zastávky MHD, součástí řešení budou i pobytové prostory v zeleni s nezbytným mobiliářem (lavičky, odp.koše) a uschovna jízdních kol
https://mapy.cz/s/jebadarozu55 000 000,00 Kč50 000 000,00 Kč50 000 000,00 Kč2028Statutární město Hradec Králové / SMHK18.08.2022 14:58Projektový záměr
Rekonstrukce silnice č. III/29810 v úseku Duran – Vysoká n. L.Revitalizace veřejného prostoruRekonstrukce silnic II. a III. tříd
​Silnice č. III/29810 je
krajskou komunikací a plánovanou rekonstrukci řeší ÚDRŽBA SILNIC KHK.​ Realizace je rozdělena do tří etap.&%23160; 3.etapa (Duran - odbočka na Roudničku) je sdruženou investicí města HK s KHK. V rámci uvedené etapy dojde k úpravě uličního profilu a budou řešeny&%23160;problémy s&%23160;místní dopravou,
zejména pěší, plánovanou rekonstrukcí silnice a křižovatek (přeměna na okružní
křižovatky).
https://mapy.cz/s/cehudujesa["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]280 000 000,00 Kč280 000 000,00 Kč20 000 000,00 Kč2027Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. / ÚS KHKIng. Michal Jandík16.08.2023 10:01Příprava projektu
Rekonstrukce silnice III/29810 (ulice Zborovská) v úseku Mileta-Štefánikova vč. zastávek MHDOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​​Rekonstrukce silnice III/29810 v úseku Mileta - Duran. včetně rekonstrukce zastávek MHD (Třebeš odbočka a Univerzita Obrany). Projekt navazuje na další významné rozvojové - Křižovatky Mileta, napojení FNHK, univerzitní kampus, rozvj a reálu FNHK a „Silnice III/29810 Vysoká nad Labem – Hradec Králové (Třebeš)“.
https://mapy.cz/s/buborubeze40 000 000,00 Kč40 000 000,00 Kč0,00 Kč2027Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. / ÚS KHK17.08.2023 9:09Projektový záměr
Rekonstrukce třídy Karla IV.Revitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Záměr představuje kompletní rekonstrukci třídy Karla IV. včetně podchodu "Centrál" a souvisejícího území. Jedná se o celkovou revitalizaci dnes již téměř havarijního veřejného uličního prostoru třídy a okolních ulic včetně důležitého městského podchodu. Projekt představuje vznik moderního městského veřejného prostoru s vyváženou pobytovou, dopravní a obchodní funkcí. Důležitou součástí projektu je celková obnova zeleně na této významné městské radiále. Ideálním postupem řešení je moderní participační přístup za účasti veřejnosti a dotčených partnerů s cílem projednání všech zásadních problémů řešení.
https://mapy.cz/s/mecalomoto["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]135 500 000,00 Kč135 000 000,00 Kč135 000 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHKIng.arch.Petr Brůna22.08.2022 12:38Projektový záměr
Rekonstrukce ul. Brněnská vč. Svatováclavského nám.Revitalizace veřejného prostoruRekonstrukce místních komunikací
Jedná se o celkovou rekonstrukci centrálního veřejného prostranství na Novém Hradci Králové – Svatováclavského náměstí a Brněnské ulice. Projekt řeší koncepci dopravy (motorové i nemotorové - MHD, cyklostezky, přechody atd.), koncepci zeleně a prvky drobné architektury. V současné době je veřejný prostor, kde se nachází občanská vybavenost této městské části, zcela bez koncepce a s povrchy a prvky v havarijním stavu.
https://mapy.cz/s/pojalejeve["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]90 000 000,00 Kč90 000 000,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Dana Kolková05.08.2022 10:01Příprava projektu
Rekonstrukce ul. Koutníkova Rozvoj komunikační sítěSamostatný projekt
Záměr rozšíření ulice Koutníkova včetně nadjezdu přes kolejiště. Financování a realizaci projektu zajišťuje ŘSD, město bude zajišťovat potřebné pozemky
https://mapy.cz/s/nutadenape["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2035Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR22.08.2022 13:07Projektový záměr
Rekonstrukce ul. Palachova a křižovatky s ul. M. HorákovéOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
Jedná se o návrh přestavby Palachovy ul. ze 4 pruhu na 2pruh s novými podélnými park.stáními. Řešení zohledňuje pohyby cyklistů a pěších v území. Studie řeší návrh úpravy stávající průsečné křižovatky Palachova / Milady Horákové / Brožíkova jako okružní křižovatku, která by výrazně zvýšila bezpečnost a plynulost v provozu na této křižovatce. Alternativní řešení představuje řízení křižovatky signalizací. Požadavek vznikl od místní KMS a DPMHK.
https://mapy.cz/s/nupegupoke["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]36 268 320,00 Kč36 268 320,00 Kč36 268 320,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Petr Voříšek24.05.2023 14:52Zamítnutý projekt
Rekonstrukce ulice BřezhradskáRozvoj komunikační sítěRekonstrukce místních komunikací
​​Celková rekonstrukce ulice Březhradská s cílem odstranění dopravních závad a zvýšení bezpečnosti pro všechny uživatele, zejména pak pěší a cyklisty. Součástí záměru je také výstavba nové cyklostezky a rekonstrukce křižovatky ul. Březhradská a Rovná do podoby nové okružní křižovatky.
https://mapy.cz/s/pulesasoro["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]29 000 000,00 Kč26 000 000,00 Kč20 000 000,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna​Předběžně by další proj. přípravu měla zajistit spol. HOYA, rekonstrukce křižovatky Březhradská x Rovná by měla být investicí ŘSD + jsou v jednání fin.příspěvky na rekonstrukci od subjektů působících v území10.02.2023 11:39Projektový záměr
Rekonstrukce ulice Jana ČernéhoOpravy komunikacíRekonstrukce silnic II. a III. tříd
Celá rekonstrukce je rozdělena na několik etap, přičemž úsek od II. městského (silničního) okruhu k žel. trati byl již realizován v minulých letech. Zbývají tak 2 úseky&%2358; od žel. trati (podjezdu) k ul. Plotišťská a od ul. Plotišťská&%23160;k restauraci U Letců. Součástí akce je mj. novostavba stezky pro chodce a cyklisty, chybějících chodníků, osvětlení, apod.&%23160;
https://mapy.cz/s/bepovaruse125 000 000,00 Kč125 000 000,00 Kč23 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKLeoš Novotný16.08.2023 10:49Projektový záměr
Rekonstrukce ulice Petra JilemnickéhoOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
Rekonstrukce ulice Petra Jilemnického se skládá ze záměru KHK - rekonstrukce vozovky jako silnice III. třídy č. 29913 a záměru města - výstavba chybějících částí chodníků v této ulici. Aktuálně je nositelem projektu KHK, ale s ohledem na skutečnost, že výstavba chodníků celou stavbu výrazně komplikuje, existuje ze strany KHK návrh, aby se nositelem projektu stalo město a KHK pouze finančně přispíval na rekonstrukci vozovky.
https://mapy.cz/s/gucurenovu74 000 000,00 Kč70 000 000,00 Kč15 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHK18.08.2022 9:18Projektový záměr
Rekonstrukce ulice PouchovskáOpravy komunikacíRekonstrukce silnic II. a III. tříd
Původní záměrem byla celková rekonstrukce silnice III/2997 s tím, že ideálním řešením je revitalizace celého uličního prostoru včetně řešení cyklistické a pěší dopravy a zeleně. Hlavním cílem je maximální omezení dopadů těžké nákladní dopravy na místní obyvatele. na základě zpracovaných posudků je optimální aktualizace projektové dokumentace se zahrnutím opatření pro cyklisty, bezpečnosti chodců a kvalitního veřejného prostoru.&%23160;

Řešený úsek je od železničního přejezdu na trati HK - Týniště n.O. ke křižovatce s ul. Velká. Záměr bude koordinován s modernizací této železniční trati a dále s dalším úsekem rekonstrukce silnice III/2997 (ul. Velká - Na Dubech).&%23160;

https://mapy.cz/s/kedumejuze["Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení"]77 000 000,00 Kč75 000 000,00 Kč30 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHK17.08.2022 14:02Projektový záměr
Rekonstrukce ulice VelkáOpravy komunikacíRekonstrukce silnic II. a III. tříd
Řešený úsek s délkou cca 1,5 km je od napojení na ulici Pouchovská k odbočce na Piletice (Slatinu). Záměr představuje kompletní rekonstrukci tělesa silnice, řeší přechody pro chodce, zastávky MHD, technickou infrastrukturu, odvodnění, apod. Akce je kooridnována s ostatními záměry v daném území (např. Rekonstrukce ulice Pouchovská, "Vážní - Malá - Na Dubech", aj.).&%23160;
https://mapy.cz/s/bocebejoje["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]50 000 000,00 Kč50 000 000,00 Kč0,00 Kč2030Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. / ÚS KHK16.08.2023 10:52Projektový záměr
Revitalizace areálu DPmHKIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​Kompletní revitalizace dílen, technických a administrativních budov v areálu společnosti DPMHK (hala P1, zastřešení odstavné plochy kloubových autobusů, revitalizace budov měníren a konečných zastávek).
https://mapy.cz/s/hahunucezu700 000 000,00 Kč700 000 000,00 Kč0,00 Kč2035Dopravní podnik Hradec Králové a.s. / DPmHKZdeněk Abraham02.03.2023 13:04Projektový záměr
Revize systému tzv. časových zásobovacích okenZásobování městaMěkká opatření
Principem opatření je zhodnocení jednotlivých lokalit s omezením zásobování do tzv. časových oken a úprava nastavení tak, aby systém byl v rámci širšího centra co nejjednodušší (co nejméně různých časových nastavení, maximálně 3 různá na město).

Cílem projektu je revize stávajících stanovených omezení pro zásobování, zda jsou stále smysluplná - pokud ne, tak zrušit a pokud ano, tak začít vymáhat jejich dodržování (což se nyní prakticky neděje - nedodržují se a nevymáhá se jejich dodržování). Zároveň prověřit stanovení nových zásobovacích omezení na dopravně exponovaných ulicích města s cílem zklidnění dopravy v dopravních špičkách a efektivnějšího využití veřejného prostoru.

100 000,00 Kč100 000,00 Kč100 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHK09.09.2022 13:18Projektový záměr
Rozšíření stezek podél II. městského okruhuRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​​Projekt představuje rozšíření převážné části stezek podél II.městského okruhu na obousměrný provoz. Předpokladem je společná stezka pro chodce a cyklisty v šířce 4,0 m. na obou stranách okruhu. Jedná se zejména o seky podél ulice Sokolská a Gočárův okruh (jižní část II.okruhu), dále dle územních a funkčních možností.

Projekt navazuje na rekonstrukci SSZ pro chodce a cyklisty v rámci IDS HK.

https://mapy.cz/s/dazolosafa10 750 000,00 Kč10 000 000,00 Kč2 500 000,00 Kč0,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHKKarel Šimonek18.05.2022 16:43Projektový záměr
Rozšíření zón s dopravním omezenímBezpečnost a zklidňování dopravyZklidnění dopravy
Řešením projektu je vznik samostatných nebo vzájemně propojených zón města s různými formami dopravním omezením s cílem jejich dopravního zklidnění (bezpečnost), podpory pobytové funkce veřejného prostoru a místních komunikací. Jednotlivé formy dopravního omezení budou dle místních podmínek následující

  • pěší zóna
  • obytná zóna
  • zóna 30
  • cyklistická zóna
Při jejich konkrétním návrhu budou vždy zohledněny konkrétní podmínky daného území, dopravní a uživatelská funkce, podpora zkvalitnění veřejného prostoru a zejména požadavky bezpečnosti. Zájmovými body tohoto opatření budou školská a sociální zařízení.

https://mapy.cz/s/bobalutavu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]11 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kč5 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHK23.11.2022 15:57Projektový záměr
Severní tangentaRozvoj komunikační sítěSamostatný projekt
​​Přeložka silnice 1/11 v úseku HK - Třebechovice.
Severní tangenta bude začínat z jedné strany na obchvatu Třebechovic pod Orebem, poté povede překoná mostní konstrukcí dvoukolejnou trať a povede vedle železničního tělesa na Podhůří. V těchto místech by zde měla být propojka na silnici Bratří Štefanů. Dále bude tangenta pokračovat na Slatinu, kde bude křížení s ulicí Kladská případně jako přeložka Nová Kladská. Trasa tangenty následně pokračuje mezi Piletice a Pouchov, poblíž ranveje letiště projde přes jeho území, zde bude mít také křížení s místními ulicemi. Od letiště se vydá směrem k Labi, které překlene novým mostem a zamíří mezi Předměřice a Plotiště nad Labem k areálu ČKD, zde se napojí na silnici I/33 vedoucí k Jaroměři a Hradec.
https://mapy.cz/s/jerocesezo["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]2 483 252 889,00 Kč2 483 252 889,00 Kč0,00 Kč2035Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR21.09.2023 9:13Projektový záměr
Severní tangenta 0. etapa - "I/33 Plotiště – odstranění úrovňového přejezdu"Rozvoj komunikační sítěPřeložky silnic I. třídy
​0. etapa Severní tangenty. Cílem stavby je přeložka silnice I/33 podél areálu ČKD včetně rekonstrukce OK u ČKD a nahrazení úrovňového přejezdu přes trať 041 novým nadjezdem.
https://mapy.cz/s/palureducu["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]295 386 775,00 Kč295 386 775,00 Kč0,00 Kč2027Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR16.08.2023 11:25Projektový záměr
Severní terasy a Žižkovy sadyRevitalizace veřejného prostoruObnova zeleně
Revitalizace ploch zeleně, rekonstrukce a doplnění cestní sítě, zlepšení podmínek pro rekreaci, zlepšení mikroklimatických podmínek.
Integrovaný projekt je řešeno společné ÚR z důvodu odvodnění Severních teras do Žizkových sadů.
https://mapy.cz/s/jetedocude["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí"]Machaňová Alena Ing.;Luxová Hana Bc.156 000 000,00 Kč142 000 000,00 Kč71 000 000,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHKGabriela Aubusová24.05.2023 15:19Příprava projektu
Severní zónaRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace
​Součástí návrhu rozvoje územ mezi ul. Akademika Bedrny-železniční tratí-ul. Pouchovská a Piletickým potokem je návrh nových dopravních propojení, pěších zón, stezek a veřejných prostranství. Součástí záměru je dále revitalizace Piletického potoka se zkvalitnění stezek pro chodce a cyklisty s novým napojení celé oblasti do centra města.
https://mapy.cz/s/dacacolopu27 500 000,00 Kč25 000 000,00 Kč0,00 Kč2028Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna10.02.2023 10:04Projektový záměr
Stezka pro chodce a cyklisty CT 2 v úseku „Kamenný most“-Plácky-Skleníky“ TřebešRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
CÍLE ZÁMĚRU
Cílem projektu je zkvalitnění průchodu trasy Labské stezky přes urbanizované území města Hradec Králové, fyzické vybudování propojení „kamenný most“ zóna Aldis, dokončení značení v úseku Aldis – soutok Labe – Orlice, a revitalizace + fyzické doplnění asfaltové trasy v úseku soutok – „skleníky“ Třebeš s vazbou na realizovaný úsek "HK-Vysoká nad Labem".
POPIS TRASY
Začátkem trasy je konec realizovaného projektu Labské stezky v úseku Kuks – Hradec Králové u kamenného mostu přes řeku Labe v Pláckách. Zde je stávající ukončení této etapy. Na tuto stavbu chce projekt navázat pokračování po levé straně toku řeky Labe do oblasti zóny Aldis až do území Tyršova mostu. Dále bude provedeno značení v území Tyršův most – oblast u soutoku řek Labe a Orlice (nástupní plocha u FN HK). V návazném úseku FN HK (soutok) – Skleníky Třebeš bude provedena oprava stávajícího povrchu asfaltové stezky včetně vybudování chybějícího úseku v oblasti zahrádkářské kolonie a začátku ulice Machkova.
TECHNICKÉ PROVEDENÍ STAVBY
Celkové technické provedení předpokládá stezky v šíři 3,0 metru kopírující terén v oblasti břehu Labe s navázáním na stávající okolní stezky a chodníky. Technické provedení předpokládá stezku D2 – nemotorovou s asfaltovým krytem a zpevněnou krajnicí. V místech vedením podél toku Labe (úsek kamenný most – Aldis) bude stezka provedena v únosnosti 12,5 t pro potřeby pojezdu povodí Labe a možnosti údržby břehových porostů a břehů samotných. Celkové bude stezka doplněna vhodným značením, infopanely a osázena zelení.
https://mapy.cz/s/cejunavegu["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]Frejvaldová Kateřina Ing.24 760 000,00 Kč23 960 000,00 Kč2 000 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHKDrahomíra Kurková02.10.2023 14:03Realizace projektu
Stezka pro chodce a cyklisty CT14 v úseku most Železňák - Malšova Lhota Rozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
Záměr představuje úpravy povrchu a novostavbu části plánované cyklotrasy č. 14 ve východní části města Hradec Králové v úseku od nemotorového mostu „Železňák“ ke stávající stezce pro chodce a cyklisty u zahrádkářské osady Rozkvět Míru. V úseku podél řeky Orlice zůstane zachováno dnešní šířkové uspořádání hráze, úpravy se budou týkat štěrkové a panelové komunikace podél loděnice, na konci celého úseku je pak navržena novostavba stezky.
https://mapy.cz/s/cojamujono["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]Frejvaldová Kateřina Ing.4 350 000,00 Kč4 200 000,00 Kč0,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHKDrahomíra Kurková02.10.2023 14:04Realizace projektu
Stezka pro chodce a cyklisty HK - Urbanická BrázdaRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​​Projekt řeší propojení pro cyklisty a chodce v úseku Plačického nadjezdu na trase mezi Hradcem Králové a Mikroregionem - Urbanická Brázda (obce Praskačka, Libčany, Kratonohy, aj.). Zejména se jedná o zajištění průchodu území Plačického nadjezdu a přechod tzv. Plačické spojky.
https://mapy.cz/s/bahazofuce["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]15 500 000,00 Kč15 000 000,00 Kč7 500 000,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHK12.08.2022 6:43Projektový záměr
Stezka pro chodce a cyklisty HK-StěžeryRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
Projekt řeší umístění stezky mezi Hradcem Králové a obcí Stěžery. Akce byla koordinována s přemostěním dálnice D11, s rozvojovou výstavbou ve Stěžerách a do Hradce Králové bude stezka zatím provizorně svedena přes okružní křižovatku do ul. Zelená.
https://mapy.cz/s/fozacohaha["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]Machaňová Alena Ing.15 400 000,00 Kč15 000 000,00 Kč0,00 Kč2023Statutární město Hradec Králové / SMHK13.10.2022 11:20Příprava projektu
Stezka pro chodce a cyklisty Plačice - KuklenyRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty

​Záměr řeší návrh umístění stezky pro chodce a cyklisty, resp. chodníku a související dopravní opatření v úseku Plačice - Kukleny v ulici Vlčkovická a Pardubická.

Projekt vyřeší bezpečné vedení zejména chodců v daném úseku a současně zkvalitní podmínky pro cyklisty formou ochranných a integračních opatření.

https://mapy.cz/s/fatakanazo["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]5 500 000,00 Kč5 000 000,00 Kč1 500 000,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek08.08.2022 8:27Projektový záměr
Stezka pro chodce a cyklisty Stříbrný rybník - SvinaryRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty

Záměr řeší umístění dokončení úseku stezky pro chodce cyklisty mezi Stříbrným rybníkem a městskou částí Svinary. Pro záměr byla v minulosti zpracována projektové dokumentace, ale dosud se nepodařilo zajistit dotčené pozemky. Cílem je zajistit dobré nemotorové napojení Svinary na město.

https://mapy.cz/s/jesacereba10 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHK05.08.2022 8:55Příprava projektu
Stezka pro chodce a cyklisty v ul. Bratří ŠtefanůRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklistyStezka pro pěší a cyklisty v ulici Bratří Štefanů Hradec Králové v úseku "Stoletá - Parlament" je nezbytná nejen pro bezpečnost a obsluhu jednotlivých cílů v dané lokalitě, zajišťuje vazbu dále na Blešno a Svinary. Délka úseku je cca 2,7 km.
https://mapy.cz/s/jomolupaza["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]30 350 000,00 Kč30 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHK05.08.2022 12:28Projektový záměr
Stezka pro chodce a cyklisty v ul. BrněnskáRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​Jde o společnou stezku pro chodce a cyklisty v ul. Brněnská v úseku "Moravský most - II.městský okruh".
https://mapy.cz/s/mumakufuzu10 500 000,00 Kč10 000 000,00 Kč2 500 000,00 Kč0,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHK12.08.2022 6:44Projektový záměr
Stezka pro chodce a cyklisty v ul. KlacovskáRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​​Projekt představuje umístění stezky pro chodce a cyklisty v ulici Klacovská při její severní straně v úseku mezi Svobodnými Dvory a městskou částí Chaloupky. Projekt navazuje na již realizované úpravy přemostění dálnice D11 a záměr výstavby nového sportovního hřiště u ZŠ Svobodné Dvory. Současně je projekt koordinován s probíhají přípravou komplexních pozemkových úprav v této oblasti (i realizačně). Vzniknout by tak mohla nemotorová komunikace jako mezi Slatinou a Černilovem.
https://mapy.cz/s/degotecuse["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]3 000 000,00 Kč3 000 000,00 Kč3 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek16.08.2023 10:55Projektový záměr
Stezka pro chodce a cyklisty v ul. Kladská (HK-Slatina)Rozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​Projekt řeší umístění nové chráněné případně integrační infrastruktury pro cyklisty a chodce s cílem zajištění jejich bezpečnosti v úseku podél silnice II.třídy. Jedná se mj. o napojení městské části Slatina na systém cyklokomunikací města.
https://mapy.cz/s/cezenatezo["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]10 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kč0,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Drahomíra Kůrková12.08.2022 10:07Projektový záměr
Stezka pro chodce a cyklisty v ul. PardubickáRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty

Projekt řeší chráněnou infrastrukturu pro chodce a cyklisty podél ulice Vlčkovická a Pardubická v Plačicích a Kuklenách. Hlavním cílem je mj. napojení obchodní zóny a Kuklen na městskou část Plačice.

https://mapy.cz/s/pofubepuvu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]6 200 000,00 Kč6 000 000,00 Kč1 200 000,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHK12.08.2022 10:06Projektový záměr
Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Jana Černého - 1. etapaRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
Projekt představuje realizaci další etapy stezky pro chodce a cyklisty z centra města do městské části Věkoše. Jedná o záměr společné stezky při západní straně silnice III.třídy. Záměr je stavebně i projektově koordinován s připravovanou rekonstrukcí silnice (Královéhradecký kraj). Součástí záměru je i doplnění krátkého úseku chodníku na východní straně ulice Jana Černého.
https://mapy.cz/s/dacuzeduho["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]6 464 364,00 Kč6 064 364,00 Kč6 464 364,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHKLeoš Novotný16.08.2023 10:11Příprava projektu
Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Jana Černého – 3. etapaRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
Projekt představuje realizaci další etapy stezky pro chodce a cyklisty z centra města do městské části Věkoše. Jedná o záměr společné stezky pří západní straně silnice III.třídy. Záměr je stavebně i projektově koordinován s připravovanou rekonstrukcí silnice (Královéhradecký kraj). Součástí záměru je příprava a koordinace s navazující stezkou Věkoše-letiště.
https://mapy.cz/s/pemapesava["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]6 400 000,00 Kč6 000 000,00 Kč0,00 Kč2024Statutární město Hradec Králové / SMHKLeoš Novotný16.08.2023 10:09Příprava projektu
Stezka pro chodce a cyklisty Věkoše - letištěRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty

​Projekt řeší umístění stezky pro chodce a cyklisty podél silnice III/29912 (ulice J.Černého) v úseku "restaurace U Letců - letiště". Návrh umístění navazuje na navrženou stezku v rámci řešení ulice Jana Černého s jejím převedením v oblasti restaurace U Letců na východní stranu silnice k nové rozvojové bytové zástavbě.

Jde o návrh umístění stezky mimo prostor silnice s cílem zlepšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

https://mapy.cz/s/beradopapa["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]9 900 000,00 Kč9 000 000,00 Kč2 500 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Karel Šimonek 02.10.2023 15:46Projektový záměr
Stezka pro pěší a cyklisty Tesco - MakroRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace

Stezka v úseku Tesco - Makro je součástí celého dopravního a dosud chybějícího propojení v komerční zóně Hradubická v úseku od kruhové křižovatky u Decathlonu k ul. Rovná. Aktuálně je zajištěno potřebné území a v přípravě celá stavba, jejích součástí jsou i chodníky, zastávky MHD, apod.

https://mapy.cz/s/hojahanora30 000 000,00 Kč30 000 000,00 Kč30 000 000,00 Kč2023Statutární město Hradec Králové / SMHK08.08.2022 10:24Projektový záměr
Stezka v ul. MrštíkovaRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​​Opatření pro chodce a cyklisty v ul. Mrštíkova v úseku Jana Masaryka - Náhon. Projekt v návrhu upřesní jednotlivé možnosti a kombinace vedení cyklistické dopravy formou ochranných a integračních opatření.
https://mapy.cz/s/jugesotero5 500 000,00 Kč5 000 000,00 Kč500 000,00 Kč0,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHKKarel Šimonek 10.02.2023 9:20Projektový záměr
Stezka v ul. ZborovskáRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
​Realizace nové infrastruktury pro chodce a cyklisty podél silnice III/29810 (předpoklad při její západní straně). Součástí projektu je doplnění chybějících napojení a koordinace s opravou silnice (samostatná akce). Realizací tohoto úseku dojde k doplnění celé stezky od křižovatky Mileta do Třebše a na Moravské Předměstí podél této silnice.
https://mapy.cz/s/jeporozodo1 950 000,00 Kč1 200 000,00 Kč2 500 000,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHK12.08.2022 6:46Projektový záměr
Stezka Zděná bouda – Lesní hřbitovRozvoj cyklistické dopravySegregovaná opatření pro cyklisty
Cílem je umístit nové zpevněné komunikace pro pěší v úseku "Zděná bouda - Lesní hřbitov" vč. související infrastruktury (mobiliář, rozcestníky, apod.). Stezka bude vedena mimo motorovou komunikaci lesním územím na levé straně Hradečnice (ve směru k lesnímu hřbitovu). Tato stezka zabezpečí bezpečný pohyb chodců v tomto úseku a vyřeší chybějící pěší propojení atraktivních cílů (odpočívek, rozcestníků, oddychových zón, lesní hřbitov, atd.).
https://mapy.cz/s/cacodojohu7 300 000,00 Kč7 000 000,00 Kč7 000 000,00 Kč2022Statutární město Hradec Králové / SMHKAlena Knajflová25.05.2023 10:10Příprava projektu
Svobodné Dvory - parkování, zklidnění dopravy, odstranění závad Bezpečnost a zklidňování dopravyOrganizace dopravy
​Projekt řeší nová parkovací stání v ul. Spojovací před ZŠ, dále v ul. Dvorská. Celkové zklidnění dopravy v ul. Dvorská, Spojovací a Cihlářská a odstranění dopravních závad v křižovatce ulic Dvorská, K Meteoru a Cihlářská.
https://mapy.cz/s/fujelarecu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]6 000 000,00 Kč5 000 000,00 Kč5 000 000,00 Kč2026Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna22.08.2022 13:46Projektový záměr
U Grandu - Modernizace přestupního uzlu MHD „U Grandu“Revitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
​V rámci projektu budou realizována zejména tato opatření
• úprava 2 nejvíce vytížených zastávek MHD města (mimo terminál HD) s nejvyšším počtem přestupních možností
• instalace moderního informačního a odbavovacího zařízení pro cestující
• celkové zklidnění městsky nejvíce exponovaného prostoru od IAD
• zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu (bezpečnost)
• zkvalitnění veřejného prostoru pro chodce na hranici MPR
• komplexní bezbariérovost
https://mapy.cz/s/fuzufunate["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]29 120 000,00 Kč26 620 000,00 Kč26 620 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna25.05.2023 11:06Příprava projektu
Ul. Zámeček - rekonstrukce komunikace a stabilizace svahuOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

​Komunikace je v havarijním stavu, je poškozená trhlinami a propadlím povrchem v důsledku sesuvu jižní strany komunikace. V součastné době je provoz na komunikaci zúžen do jednoho směru a provoz je řízen semafory.

Probíhá projektová příprava. Projekt bude řešit rekonstrukci komunikace vč. nového chodníku a stabilizaci svahu

https://mapy.cz/s/dunatunopo30 725 000,00 Kč30 000 000,00 Kč0,00 Kč2022Statutární město Hradec Králové / SMHK05.01.2023 13:53Projektový záměr
Ulice "K Cikánu" rekonstrukce nezpevněné části uliceOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​Celková rekonstrukce nezpevněné části ulice / provedení kanalizace. VO, jednostranný chodník, živice - vozovka (usnadnění údržby TSHK - zametání, pluhování sněhu, zmenšení prašnosti apod.)
Od ulice Modřínova pa ulici Jasanova pozemkové p.č. 487/14 k.ú. Kluky
https://mapy.cz/s/buzopevene25 000 000,00 Kč25 000 000,00 Kč0,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová05.08.2022 12:14Projektový záměr
ulice "U Fotochemy" celková rekontrukce vozovkyOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

​celková rekontrukce vozovky a přilehlého chodníků v délce cca 250metrů

https://mapy.cz/s/puzubatupe4 200 000,00 Kč4 000 000,00 Kč4 200 000,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová05.08.2022 12:14Projektový záměr
Ulice /třída SNP za č. p. 581-6 - doprava v kliduOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
Jedná se o rekonstrukci obslužných komunikací a vybudování parkovacích míst za obytným domem č.p. 581-6 na třídě SNP a části ulice Lidická včetně prostoru průchodu se stáním pro kontejnery a rovněž veřejného osvětlení, součástí je i překládka ČEZ.
https://mapy.cz/s/logezusuke["Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení","Vydané stavební povolení/ohlášení stavby"]5 518 955,82 Kč5 518 955,82 Kč0,00 Kčnení určenoStatutární město Hradec Králové / SMHK25.05.2023 11:13Příprava projektu
Ulice BorováOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací​Celková rekonstrukce nezpevněné části ulice / provedení kanalizace, živice před objekt čp. 176, jedná se o součást komunikace p.p.č. 190/15 v k.ú Svinary (usnadnění údržby TSHK - zametání, pluhování sněhu, zmenšení prašnosti apod.).
https://mapy.cz/s/nubofozavo8 500 000,00 Kč0,00 Kč8 500 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKing. Lucie Hartmanová22.08.2022 13:47Projektový záměr
Ulice Gočárova tř.Opravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Stavební úpravy Gočárovi ulice v úseku mezi Břetislavovou a Horovou ulicí. Jedná se o změnu dokončené stavby a její kompletní rekonstrukci. Spočívá ve výměně povrchů se zřízením jednosměrných cyklostezek na úkor chodníků, výměně osvětlení, obnově stromových alejí a osazení nového mobiliáře. Současně bude provedena obnova stávajících inženýrských sítí nebo případná přeložka. Náplní stavby je kompletní obnova uličního prostoru v celé jeho šíři.
https://mapy.cz/s/narekagezo["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]19 075 000,00 Kč18 315 000,00 Kč15 960 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKKnajflová Alena16.08.2023 11:27Příprava projektu
Ulice Husova - vybudování chodníků a zpevněných plochRevitalizace veřejného prostoruRekonstrukce místních komunikací
Úprava parteru ulice, obnova stromořadí po etapách (1. etapa realizována), vybudování chodníků, úprava parkovacích ploch

https://mapy.cz/s/buconurage["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]13 269 695,00 Kč11 269 695,00 Kč13 269 695,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHKLeoš Novotný 16.08.2023 11:00Příprava projektu
Ulice K Biřičce - vybudování chodníkuOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Projekt iniciuje KMS Nový Hradec Králové. Jedná se o vybudování nového chodníku v dotčené lokalitě.
https://mapy.cz/s/lasupahome0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKČižmár Josef Ing.22.08.2022 13:52Projektový záměr
Ulice K PotokuOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

Kompletní rekonstrukce ul. K Potoku.

https://mapy.cz/s/morafahava["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]10 400 000,00 Kč10 000 000,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKAlena Knajflová05.01.2023 14:16Příprava projektu
Ulice Lhotecká - vybudování nové komunikaceRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace
​Ulice Lhotecká vybudování nové komunikace ze silnice č.III/29827 na pozemky města p.p.č. 216/4, p.p.č. 141/4 v k.ú. Malšova Lhota .
https://mapy.cz/s/luzuhebece1 700 000,00 Kč1 530 000,00 Kč1 700 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová22.08.2022 13:54Projektový záměr
Ulice Librantická - vybudování nové komunikaceRozvoj komunikační sítěNové místní komunikace
​​Nová komunikace vedoucí z ul. Librantická ze silnice č.III/3081 přes pozemky města HK(p.p.č. 588/1 silnice III/3081, p.p.č. 588/62, p.p.č. 588/63, p.p.č. 571/1 v k.ú. Slatina u Hradec Králové).
https://mapy.cz/s/kabaresosu500 000,00 Kč450 000,00 Kč500 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová22.08.2022 13:55Projektový záměr
Ulice MarkovaOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Rekonstrukce ulice (včetně části napojení na cestu Barchůvek) v souvislosti s mateřskou školou v tomtéž místě.
Popis problému - Ulice je v havarijním stavu.

Hlavní přínosy projektu - Zřízení chybějících chodníků, zajištění odvodu dešťových vod, rekonstrukce zeleně. Zlepšení životního prostředí – prašnost apod. zejména pro mateřskou školu a obyvatele lokality.
https://mapy.cz/s/fujerebuga["Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení"]7 900 000,00 Kč7 500 000,00 Kč8 900 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHK Ing. Michal Jandík25.05.2023 11:28Příprava projektu
Ulice PiletickáOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

Kompletní rekonstrukce ul. Piletická.

https://mapy.cz/s/mefenafopo500 000,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKMachaňová Alena Ing.22.08.2022 13:57Projektový záměr
Ulice Pod StráníOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikacíPracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti souhlasila s doporučeními vzniklými ze studie úprav dopravního systému v ulici Pod Strání vzniklé na základě žádosti KMS o řešení této ulice –

Vybudovat normové „místo pro přecházení“ v místě změny vedení chodníku při napojení zaslepené komunikace k MŠ, doplnit v chodníku v celé trase ulice úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (varovné pásy, snížení obruby u místa pro přecházení, vodící linie). Řešit společně s opravou povrchu chodníků. Dle možností řešit případné umístění stožárů veřejného osvětlení takovým způsobem, aby umístění netvořilo překážku v chodníku (posunutí k okraji chodníku, bezpaticový typ, případné přesunutí do zeleného pásu).

Oblast severního konce ulice Pod Strání - zajistit volné rozhledového pole v křižovatce (rozhled vlevo) osazením svislého („B28 Zákaz zastavení“) i vodorovného dopravního značení („V12c žlutá čára“), v délce min. 20 m od hrany křižovatky (od začátku oblouku). Zvýšit přehlednost křižovatky vodorovným dopravním značením – nakolmení napojení ulice Pod Strání, vyznačení hrany napojení účelové komunikace za Albertem. Řešit přechod pro chodce (místo pro přecházení) přes jižní větev ulice Milady Horákové s napojením na chodník v ulici Pod Strání, se zajištěním normového rozhledu před přechodem (stavební opatření). Řešit plochy pro dočasné zastavení vozidel mimo profil komunikace na úrovni vstupu do základní školy (stavební opatření). Toto je možné umístěním oboustranných zálivů pro krátkodobé podélné zastavení osobních vozidel pro výstup (nástup) školáků při ulici Milady Horákové.
https://mapy.cz/s/darepesate["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]5 500 000,00 Kč5 000 000,00 Kč5 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Petr Voříšek22.08.2022 13:58Projektový záměr
Ulice Pospíšilova a tř. SNPRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Byla zpracována studie - Rekonstrukce ulice Pospíšilova a tř. SNP ( 2014), která navrhuje nové řešení veřejného prostranství okolí křižovatky u Budvarky a dále celé tř. SNP včetně křižovatek, dopravy v klidu v navazujícím okolí, zeleně a mobiliáře. Projekt je možné rozdělit na dvě části.
V zásobníku dokumentace ke stavebnímu povolení projekt - Ulice /třída SNP za č. p. 581-6 - doprava v klidu.
https://mapy.cz/s/husotenafe["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]50 300 000,00 Kč50 000 000,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKRambousková Martina Ing.25.05.2023 11:30Projektový záměr
Ulice Pražská třídaRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt

​Kompletní revitalizace ulice Pražská tř.

https://mapy.cz/s/demerukuna["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]185 450 000,00 Kč175 450 000,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Jan SedunkaSledována další proj.příprava (4.000.000Kč) a realizace (60.000.000Kč) red.úseku III u podjezdu - vazba na modernizaci žst HK hl.n., v roce 2022 již přiděleny 3 mil. Kč na výkupy pozemků pro red. úsek III25.05.2023 11:31Příprava projektu
Ulice Prokopa HoléhoOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

​Projekt iniciuje KMS Pražské Předměstí - Sever. Jedná se o dokončení oprav ulice Prokopa Holého, komunikace a chodníky.

https://mapy.cz/s/hunegoparu200 000,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKČižmár Josef Ing.22.08.2022 17:01Projektový záměr
Ulice PuškinovaOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​Stavební úpravy Puškinovy ulice v úseku mezi okružními křižovatkami „Koruna“ a Riegrovo náměstí. Řešený prostor je významnou páteřní komunikací pro trasy linek DPMHK. Stavba navazuje na již zrealizovanou OK Koruna, Obchodní dům Aupark a OK Riegrovo náměstí. V prostoru ulice se nachází mnoho inženýrských sítí, které budou v rámci stavby na náklady správců obnoveny. Dojde k výměně povrchů komunikace, veřejného osvětlení, osazení nového mobiliáře. Stávající dřeviny budou doplněny o novou vegetaci.
https://mapy.cz/s/holukabeke["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]15 085 000,00 Kč14 585 000,00 Kč15 800 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKKnajflová Alena05.01.2023 14:14Příprava projektu
Ulice ŘíčařovaOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​Částečná rekonstrukce ulice
Říčařova po hranici Dětský Diagnostický Ústav a Střediska Výchovné Péče včetně chodníku na pravé straně v úseku od hřbitova (na úrovni diagnostického ústavu) směrem k ul. Petra Jilemnického.
https://mapy.cz/s/nozefafaha10 000 000,00 Kč9 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová22.08.2022 17:06Projektový záměr
Ulice TovárníOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací

Rekonstrukce v ulici
Tovární v obytné zóně na p.p.č. 858/12 k.ú. Nový Hradec Králové.

https://mapy.cz/s/dusuberago10 000 000,00 Kč9 900 000,00 Kč10 000 000,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Hartmanová Lucie22.08.2022 17:07Projektový záměr
Ulice U KorunyOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Stavební úpravy ulice U Koruny včetně přilehlých ploch. Jedná se o změnu dokončené stavby a její kompletní rekonstrukci, spočívající ve výměně povrchů, výměně osvětlení a osazení nového mobiliáře. Současně bude provedena obnova stávajících inženýrských sítí nebo případná přeložka. Náplní stavby je kompletní obnova uličního prostoru v celé jeho šíři.
https://mapy.cz/s/jovesunuze["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]35 805 000,00 Kč34 100 000,00 Kč34 100 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKKnajflová Alena22.08.2022 17:08Příprava projektu
Ulice Úprkova a LhoteckáOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. připravuje rekonstrukci silnice III/29827, procházející ulicí Úprkova a Lhotecká po území městských částí Hradce Králové – Malšovice, Malšova Lhota. Tato rekonstrukce vyžaduje související investiční akci města Hradec Králové obsahující rekonstrukci chodníků a infrastruktury v navazujícím uličním prostoru zmíněné silnice.
https://mapy.cz/s/kehupumore["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí","Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení"]16 087 390,00 Kč15 587 390,00 Kč0,00 Kč2030Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. / ÚS KHKBurianová Pavlína Ing.22.08.2023 10:01Ukončený projekt
Ulice VážníRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Byla zpracována studie "Rekonstrukce ulice Vážní ve skladištní oblasti" (2014). Studie řeší možnosti úpravy stávající ulice Vážní s ohledem na zajištění bezpečné obslužné funkce z hlediska jednotlivých druhů dopravy, nákladní, automobilové, cyklistické pěší a dopravy v klidu včetně doplnění kvalitní zeleně.
https://mapy.cz/s/jahurufepe["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]131 684 032,00 Kč131 484 032,00 Kč131 484 032,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKRambousková Martina Ing.25.05.2023 11:38Projektový záměr
Ulice Vážní, Malá a Na DubechOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​Na základě požadavku KMS Pouchov o zjednosměrnění ul. Malá z důvodu zamezení tranzitní dopravy ve směru z ul. Vážní do ul. Na Dubech vznikla technická studie od spol. Transconsult, která výše uvedené řeší a současně řeší výhledové poměry a přechody pro chodce na ul. Vážní.
https://mapy.cz/s/fehefocoro["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]8 190 000,00 Kč8 000 000,00 Kč6 210 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKAubusová Gabriela05.01.2023 14:09Příprava projektu
Ulice Za Kostelem a Za ZelárnouOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Obě komunikace jsou v současnosti obousměrné, směrově nerozdělené, vedené v intravilánu obce. Jsou vedeny ve stávající zástavbě rodinných domů. Jedná se o komunikace spíše účelové, užších profilů. Není zde možno a ani nutno budovat chodníky nebo cyklostezky. V obou jsou umístěny stožáry s veřejným osvětlením. V ulici Za Kostelem a části ulice Za Zelárnou je toto VO ve stáří cca 30-ti let. V souvislosti s rekonstrukcí komunikace ulice Za Kostelem vyvstal požadavek na úpravu parkování u hřbitova. Prašná část komunikace Za Kostelem vedoucí od kostela mezi pozemkem sloužícím správě hřbitova a zahradnictvím a dále v pravém úhlu severovýchodním směrem k vyasfaltované části ulice Za Kostelem je určena k rekonstrukci. Projekt zahrnuje i úpravy parkování u kostela, dopravní režim, odvod povrchových vod nebo zasakování, rekonstrukci VO, možnost sadových úprav atd. Část ulice Za Kostelem, ve které je položen asfaltový povrch a ve které dochází k propadům povrchu bude opravena. Předmětem rekonstrukce převážně prašné ulice Za Zelárnou budou dopravní úpravy, způsob odvedení dešťových povrchových vod, event. rekonstrukce části VO. Sadové úpravy v této ulici vzhledem k její šířce nebudou možné.
https://mapy.cz/s/fovevojuza["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Vydané územní rozhodnutí","Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení"]5 000 000,00 Kč5 000 000,00 Kč0,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKAubusová Gabriela05.01.2023 14:05Realizace projektu
Ulice Zámostí - rekonstrukceOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​​Předmětem objektu je výstavba nové vozovky a napojení všech souvisejících okolních ulic. V rámci celkových úprav uličního prostoru bude nově zřízen jednostranný obousměrný chodník a parkovací stání. Stávající konstrukce vozovky se silně poškozeným krytem bude odstraněna v celém rozsahu včetně obrubníků a přilehlých chodníků.
V roce 2020 byla provedena oprava západní části ulice Zámostí mezi ul. Holubova a Úprkova. V návaznosti na to byla v roce 2021 zpracována studie na rekonstrukci ulice Zámostí v části Holubova - Přímská s důrazem na řešení zohledňující místění MŠ a ZŠ Úprkova a klimatické změny s aplikací prvků modrozelené infrastruktury, ochranu spodních vod, nakládání s dešťovou vodou, aplikace vhodných materiálů a stavebně technického řešení a zlepšení provázanosti ulice Zámostí s navazujícími plochami zeleně a vodních ploch.
https://mapy.cz/s/nusefatulu["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]25 000 001,00 Kč25 000 000,00 Kč1,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Alena Knajflová25.05.2023 11:40Příprava projektu
Ulice ŽelivskéhoOpravy komunikacíRekonstrukce místních komunikací
​​Rekonstrukce vozovky v ul. Želivského včetně přilehlého chodníku v délce cca 90 metrů.
https://mapy.cz/s/pekotopepo1 500 000,00 Kč1 450 000,00 Kč1 500 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. Lucie Hartmanová22.08.2022 17:16Projektový záměr
Úprava infrastruktury navazující na most SvinaryBezpečnost a zklidňování dopravyRekonstrukce místních komunikací
​​​Jedná se o dva úseky – jižní a severní předpolí nově vybudovaného mostu plk. Šrámka ve Svinarech. V jižním předpolí mostu bude řešen chodník vč. veřejného osvětlení vedený přes pozemek p. č. 218/2 k. ú. Svinary spojující nábřeží s ulicí Ostrovní a další infrastruktura spočívající v bezpečném napojení cyklistů a pěších z účelové komunikace do hlavního uličního prostoru silnice III/3082 dle studie. Stezka pro cyklisty navržená v tomto úseku bude řešena tak, aby končila před pozemkem p. č. 222/1 k. ú. Svinary. V severním předpolí mostu budou řešeny chodníky, místa pro přecházení a vodorovné dopravní značení upravující psychologickou přednost v křižovatce.
https://mapy.cz/s/juzekobamo["Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí","Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení"]9 500 000,00 Kč9 000 000,00 Kč1 800 000,00 Kč2030Technické služby Hradec Králové, p.o. / TSHKLeoš Novotný02.01.2023 14:12Příprava projektu
Velké náměstí, Hradec Králové - rekonstrukceRevitalizace veřejného prostoruSamostatný projekt
Rekonstrukce Velkého náměstí s napojením na Malé náměstí, Náměstí Jana Pavla II., Svatojánské náměstí a navazující ulice V Kopečku, Rokitanského, Franušova, Karla Tomana, Soukenická a Na Kropáčce, s napojením na ulice Špitálskou, Klicperovu, Úzkou a zaústění do ulic Zieglerova a Tomkova
https://mapy.cz/s/dehanorace["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)","Zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí"]Machaňová Alena Ing.187 310 438,00 Kč180 000 000,00 Kč187 310 438,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHKAubusová Gabriela24.05.2023 12:12Příprava projektu
Vybudování městského distribučního centraZásobování městaCitylogistika
​Předmětem tohoto projektu je vybudování městského distribučního centra pro koordinovanou distribuci zboží. Toto centrum by mělo být dobře dostupné po silniční síti mimo zastavěné území, ale zároveň by nemělo být příliš daleko od centra města, aby mohly být k jeho zásobování využity i nákladní jízdní kola. Vhodné umístění je zejména poblíž dálnice D11 a poblíž plánované severní tangenty.
10 500 000,00 Kč10 000 000,00 Kč10 000 000,00 Kč2035Statutární město Hradec Králové / SMHK27.02.2023 7:11Projektový záměr
Vyhrazené jízdní pruhy pro MHDIntegrovaný dopravní systémPreference VHD
Záměr na dopravně exponovaných úsecích, kde v kongescích dochází k výraznému zdržování MHD a regionálních autobusů, zřídit vyhrazené jízdní pruhy pro MHD (+ IZS, sdílená IAD, taxi a cyklisty). S DP vytipovány potřebné úseky, bude se zadávat studie, která zřízení těchto VJP prověří.
https://mapy.cz/s/derecokuhu500 000,00 Kč200 000,00 Kč500 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHKZdeněk Abraham18.08.2022 9:55Projektový záměr
Vyloučení průjezdné IAD z vybraných ulicIntegrovaný dopravní systémSdílená mobilita
Záměr posoudí vhodné lokality pro vyloučení individuální automobilové dopravy z komunikací s provozem MHD. Cílem je zvýšení udržitelných modů dopravy v území (chodci,&%23160;cyklisti a MHD).
500 000,00 Kč200 000,00 Kč500 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHKZdeněk Abraham16.08.2022 8:32Projektový záměr
Vysokorychlostní železniční trať VRT Praha – Hradec Králové – Vratislav (Wrocław)Integrovaný dopravní systémSamostatný projekt
Projekt řeší vysokorychlostní železniční spojení mezi Prahou, Hradcem Králové a Polskem na území ČR. Zatímco v úseku mezi Prahou a Hradcem Králové je trasa částečně stabilizovaná, dále směrem do Polska se sleduje 6 variant, včetně různého způsobu obsluhy Hradce Králové.
https://mapy.cz/s/gagozeluvo["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]20 020 000 000,00 Kč20 000 000 000,00 Kč0,00 Kč2040Správa železnic, s.o. /SŽ22.08.2022 13:26Projektový záměr
Výstavba přechodu pro chodce na křižovatce silnice I/35 s ulicí LesníBezbariérovost komunikacíOdstranění bariér v území
​Projekt doplňuje přechod pro chodce přes silnici I/35 s vysokými intenzitami dopravy a zvyšuje tak bezpečnost na významné pěší trase mezi Novým Hradcem Králové a Hradeckými městskými lesy.
0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHK12.08.2022 6:52Projektový záměr
Vytvoření podmínek pro tzv. citylogistikuZásobování městaMěkká opatření
​Principem je, kromě vybudování městského distribučního centra, zejména vybudování dostatku vhodných stání pro zásobovací vozidla, míst pro parkování a uzamykání nákladních kol a síť cyklistických tras pro dosažení širšího centra z distribučního centra.
1 050 000,00 Kč1 000 000,00 Kč1 000 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHK27.02.2023 6:57Projektový záměr
Vytvoření pozice koordinátora mobility na MmHKMěstská správa dopravySamostatný projekt
​Vytvoření pozice koordinátora mobility na MmHK
https://mapy.cz/s/davogevofu105 000,00 Kč100 000,00 Kč100 000,00 Kč2040Statutární město Hradec Králové / SMHK13.06.2022 17:33Projektový záměr
Zastávka MHD Palachova + křižovatka Palachova a M. HorákovéIntegrovaný dopravní systémDoplňování zastávek MHD v území
​Nové stanoviště zastávky MHD pro novou trolejbusovou linku č. 4. Odstranění dopravních závad v křižovatce Palachova a M. Horákové a instalace SSZ.
https://mapy.cz/s/pagejulezu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]6 600 000,00 Kč6 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč2027Statutární město Hradec Králové / SMHKIng. arch. Petr Brůna17.05.2022 12:15Projektový záměr
Zavedení cykloobousměrekRozvoj cyklistické dopravyCykloobousměrka

​info je nutné doplnit OHA

800 000,00 Kč800 000,00 Kč800 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHK16.08.2023 10:31Projektový záměr
Zjednodušení tarifního systému DPmHKIntegrovaný dopravní systémSamostatný projekt
​Zjednodušení tarifního systému, sjednocení druhů jízdních dokladů, rozšíření možností&%23160;platby platební kartou ve všech vozidlech.&%23160;Prověření možností zjednodušení tarifního systému a sjednocení druhů jízdních&%23160;dokladů pro různé platformy prodeje.&%23160;Rozšíření možnosti platby za jízdenky platební kartou do všech vozidel MHD&%23160;(validátor umožňující nákup jízdenky bez nutnosti součinnosti řidiče), a tím&%23160;vyvolané snížení objemu prodaných jízdních dokladů u řidiče.
https://mapy.cz/s/hufufekacu5 000 000,00 Kč5 000 000,00 Kč5 000 000,00 Kč2024Dopravní podnik Hradec Králové a.s. / DPmHKAbrahám Zdeněk08.02.2023 15:06Projektový záměr
Zkapacitnění dopravy v klidu v Hradci Králové - Plotiště nad LabemDoprava v kliduOrganizace dopravy v klidu
​​​Ze strany KMS Plotiště nad Labem vzešel požadavek na řešení nedostatečných kapacit parkování ve dvou lokalitách této místní části - "U školy" a "U pošty". Na přelomu roku 2017/2018 bylo zpracováno zadání na pořízení studie, která navrhne dopravně organizační a stavebně technické řešení navýšení pakrovacích kapacit a odstranění dopravních závad s přidanou hodnotou zkvalitnění parteru (reprezentativnosti) daných lokalit. Tato studie byla zpracována v průběhu roku 2018 a odevzdána 8/2018.
Studie byla projednána se zástupci KMS a ti jako prioritu vnímají realizaci v lokalitě u ZŠ.
https://mapy.cz/s/cukozurozu["Zpracovaná studie (proveditelnosti, apod.)"]8 500 000,00 Kč8 000 000,00 Kč8 000 000,00 Kč2030Statutární město Hradec Králové / SMHKJan Sedunka​​Studií prověřeny 2 lokality, celkem za 15mil. Kč, pro KMS priorita lok. u školy s náklady cca 8mil.Kč, potřeba vyčlenit IO finance na další projektovou přípravu (cca 500tis.Kč) a následně na realizaci.10.02.2023 11:56Projektový záměr
Zkapacitnění OK "Koruna"Řízení a regulace dopravyOrganizace dopravy
​V názorové mapě nejčastěji zmiňovaný podnět. Mezi možná řešení patří řízení provozu světelným signalizačním zařízením nebo změna organizace dopravy.
https://mapy.cz/s/gehapaduza3 200 000,00 Kč3 000 000,00 Kč3 000 000,00 Kč2025Statutární město Hradec Králové / SMHK12.08.2022 6:55Projektový záměr
Zkapacitnění silnice I/35 MUK Plotiště - OK ČKDRozvoj komunikační sítěPřeložky silnic I. třídy
​​​Rozšíření stávající dvoupruhové komunikace do nového uspořádání děleného čtyřpruhu. Účelem stavby je zvýšení kapacity silnice I/35 v úseku od mimoúrovňové křižovatky Plotiště, která je součástí dálnice D11, k okružní křižovatce Plotiště u ČKD.
https://mapy.cz/s/domukegaka116 900 825,00 Kč116 900 825,00 Kč0,00 Kč2029Ředitelství silnic a dálnic ČR / ŘSD ČR16.08.2023 10:33Projektový záměr
Změna dopravního systému v ulici HrubínovaŘízení a regulace dopravyOrganizace dopravy
Na základě žádosti centra Prointepo o řešení dopravní situace v ulici Hrubínova, zejména před jejich vstupem, projednané na pracovní skupině náměstkyně primátora přikládáme sken situace úprav Hrubínovy ul. z PD „Labská kotlina II. – Studie dopravy v klidu“, která byla zpracována v roce 2002. Z uvedené studie bylo investičně řešeno pouze první parkoviště (30 míst) za domem č.p. 1459 – 1467. Navrhujeme z této situace vycházet (prodloužit kolmé parkování až k znázorněnému přechodu pro chodce a do parametry gigantické křižovatky včlenit malý kruhový objezd). Pouze přechod pro chodce by měl být změněn na místo pro přecházení a v prostoru před objektem PROINTEPO včlenit zvýšený prah, který v lokalitě zajistí zklidnění dopravy. Vše by mělo být překlopeno do nové PD, která bude realizována dle aktuálních norem.
https://mapy.cz/s/hucapejoku5 500 000,00 Kč5 000 000,00 Kč5 000 000,00 Kčnení určenoTechnické služby Hradec Králové, p.o. / TSHKIng. Petr Voříšek08.08.2022 8:26Projektový záměr

Comments are closed.