Dolaďte s námi zásobník projektů Plánu mobility

Jarní měsíce roku 2022 jsme využili k práci na návrhové části Plánu mobility, kde jsme se vedle upřesňování koncepce a přípravy multimodálního dopravního modelu zaměřili především na tvorbu zásobníku projektů.

Zásobník projektů je podstatnou součástí dokumentace Plánu mobility. Sledované cíle se v něm zhmotňují do zcela konkrétní podoby. Jednotlivé projekty se zde pochopitelně nachází v různých stupních připravenosti. Od záměrů až po hotové projektové dokumentace. Tomu také odpovídá různá úroveň poznání předpokládaných nákladů.

Zásobník projektů ale nemůže být bezednou studnicí nápadů. Proto město v dubnu uspořádalo workshop pro odbornou veřejnost, na němž byl představen a ověřen způsob hodnocení jednotlivých projektů i tzv. programových balíčků. Programové balíčky jsou skupiny projektů, které řeší stejné cíle stejnými prostředky, ale v různých částech města. Například bezbariérové přechody, cykloobousměrky apod.  

Zásobník projektů tedy představuje průnik stanovených cílů udržitelné městské mobility s množinou projektů evidovaných městem, plánovaných akcí jiných investorů (zejména státu a Královehradeckého kraje) a pochopitelně i zcela nových záměrů, které přináší i diskuse s odbornou a laickou veřejností.

Nejen odborná, ale i laická veřejnost bude mít příležitost ovlivnit konečnou podobu zásobníku v rámci veřejné diskuse „Vybrali odborníci správně?“. Ta se koná ve středu 29. 6. 2022 od 17:00 v sále Knihovny města Hradec Králové, Wonkova 1262/1a.

O tom, zda v zásobníku něco chybí, či naopak přebývá, tak můžete rozhodnout třeba právě vy, a to například díky svým znalostem nebo zkušenostem z konkrétní lokality či problematiky.

Dokončení celé návrhové části Plánu mobility se v souladu s harmonogramem prací předpokládá ke konci měsíce srpna 2022.

Comments are closed.