Informace o dokončení analytické části dokumentace PUM

Přestože jsou v plném proudu práce na návrhové části PUM, byla v souladu s harmonogramem koncem února 2022 dokončena zbývající část analytické části dokumentace. Původní termín úplného dokončení analytické části byl v harmonogramu prací upraven (posunut na únor 2022) a to z důvodu nastupující pandemie covid-19 na podzim roku 2020, neboť vládní opatření omezila výrazně mobilitu obyvatelstva – všechna školní zařízení přešla na distanční výuku a řada pracovišť zavedla home office. Tato opatření proti šíření nemoci byla jedním z důvodů pro razantní úbytek cestujících ve veřejné dopravě a poklesem počtu cyklistů. Na základě těchto skutečností nebylo možné provést dopravní průzkumy cyklistické dopravy, průzkumy v městské hromadné dopravě a průzkumy v železniční příměstské dopravě, které jsou zásadní pro kalibraci dopravního modelu.  

Nové datum pro provedení průzkumů bylo stanoveno na podzim roku 2021. Na základě zjištěných dat a jejich vyhodnocení byl dopravní model automobilové dopravy, který byl dokončen koncem léta 2021, doplněn o zbývající dopravní módy a tím byl vytvořen kompletní multimodální dopravní model.

Dokumentace analytické části je dostupná na webové stránce projektu v sekci dokumenty: https://www.hradecjede.cz/dokumenty/

Dopravní model pro stávající stav je ihned po svém dokončení použit jako základ pro modely návrhového a výhledové stavu, kde v rámci návrhové části dokumentace budou posuzovány jednotlivé záměry v dopravní infrastruktuře. Tím, že dopravní model zahrnuje všechny dopravní módy, je možné díky němu posuzovat záměry pro každou oblast dopravy a zároveň bude možné vyhodnocovat vzájemné synergie pro jednotlivé druhy dopravy. Po dostavbě nadřazené infrastruktury D11 a D35 se počítá ještě s aktualizací dopravního modelu i po ukončení díla PUM.

Comments are closed.