Návrhová část Plánu mobility schválena

I když byl letošní podzim především ve znamení voleb do zastupitelstva, práce na Plánu mobility se nezastavily. Odborné komise rady města posuzovaly návrh 147 opatření, s jejichž pomocí by město mělo směřovat k udržitelné budoucnosti dopravy a městské mobility. V úterý 13. prosince návrhovou část Plánu mobility projednalo a schválilo i zastupitelstvo města.  

Tím ale práce na Plánu udržitelné městské mobility města Hradce Králové rozhodně nekončí. Zpracovatel plánu mobility nyní připravuje tzv. akční plán. V něm navrhne rozložení investic do schválených opatření pro následujících pět let. Projednání těchto priorit bude pak předmětem politické diskuse v rámci samosprávy města, v radě i zastupitelstvu. Právě na zastupitelích totiž leží odpovědnost za finální schválení opatření do akčního plánu. Zdaleka nepůjde jen o to, která opatření jsou podle jednotlivých politických subjektů v zastupitelstvu ta nejdůležitější a nejnaléhavější, ale také o míru připravenosti a zajištění financování jednotlivých opatření. Zásadní význam bude mít i posouzení vlivu jednotlivých opatření na životní prostředí ve městě a jeho okolí. Proto se nyní připravuje dokumentace SEA (Strategic Environmental Assessment), s jejímiž výstupy bude veřejnost seznámena.  

Do nového roku tedy vstupuje pracovní skupina pro přípravu Plánu mobility s jasným předsevzetím: odborně připravený a odpovědně projednaný návrh akčního plánu připravit k veřejnému projednání na zasedání zastupitelstva v říjnu 2023.  

Návrhovou část projektu, včetně příloh naleznete v sekci DOKUMENTY.

David Holman 

Comments are closed.