NÁZOROVÁ MAPA

Názorová mapa dopravy slouží pro sběr podnětů a připomínek od široké veřejnosti. Jedná se o mapovou aplikaci, která umožňuje vkládání pozitivních i kritických připomínek od široké veřejnosti, s lokalizací podnětu do mapy, zatříděním do problémového okruhu (např. podle užitého druhu dopravy) nebo možností textového komentáře. Časově je názorová mapa dopravy s aktivním sběrem dat směřována do analytické fáze projektu. Nasbíraná data budou vyhodnocena a použita v dalších fázích projektu.

Velice si vážíme každého Vašeho podnětu.

Děkujeme za množství příspěvků při sestavování Názorové mapy. Sbírání podnětů bylo ukončeno 15. 2. 2021.

Comments are closed.