Nemotorová doprava dětí do škol, do průzkumů se zapojí žáci z hradeckých škol

Město Hradec Králové začalo intenzivně řešit způsob dopravy dětí do základních škol. V nejčastějších případech se jedná o automobilovou dopravu, kdy vozy v ranních hodinách často blokují dopravu kolem škol a činí tak situaci v místě nepřehlednou. Pomoci řešit takové situace by mohly připravované školní plány mobility. Jedná se o dokument, který bude mít každá škola vytvořený na míru a jeho cílem je dosažení bezpečného, zdravého a šetrného dopravení dětí nejen do školy, ale i ze školy. Na prvních čtyřech školách zatím probíhá terénní šetření, které je součástí komplexního sběru dat pro tvorbu těchto plánů mobility. Dnes se uskutečnilo s žáky ZŠ Josefa Gočára, další je v plánu v úterý 26. března s dětmi ze ZŠ Úprkova.

Comments are closed.