Elektrokoloběžky v Hradci jsou zpátky ve hře, město chce s provozovateli uzavřít dohodu

Město Hradec Králové přistoupilo na jednání se dvěma provozovateli sdílených elektrokoloběžek, společnostmi Lime a TO-MI electro. Tento typ sdílených dopravních prostředků by se mohl opět vrátit do hradeckých ulic. Provoz ale bude výrazně upraven, a to nejen vyhláškou, ale i společnou dohodou, která bude reflektovat předchozí zkušenosti města s tímto dopravním prostředkem. Dohoda počítá s umístěním maximálně sta kusů koloběžek od jedné společnosti do veřejného prostranství. Maximální povolená rychlost strojů byla navíc snížena na 20 km/h, ve vybraných zónách je pak rychlost ještě snížena o 5 km/h nebo je jízda zcela zakázána.

„Město Hradec Králové svým charakterem prakticky vybízí k využívání alternativních způsobů dopravy. Po celém městě se pohybuje řada cyklistů, bruslařů i chodců, pro které se snažíme neustále zlepšovat síť cyklostezek. Pozitivní zkušenost máme také se sdílením dopravních prostředků, především pak kol, kterých je nyní po městě 250. K nim by se v budoucnu mohly přidat elektrokoloběžky,“ uvádí primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová. Provozovatelé sdílených elektrokoloběžek, společnost Lime a TO-MI electro, oslovili město se žádostí o spolupráci. „Následovala řada jednání, výsledkem kterých je návrh dohody. Ta určuje přísné parametry fungování elektrokoloběžek v našem městě, a to především v souladu s vyhláškou o místních poplatcích,“ doplňuje primátorka.

Zmíněná dohoda například povoluje umístit po městě dočasně sto kusů elektrokoloběžek jednou společností. Maximální počet takových strojů po městě je ale stanoven na tři sta. Stanoviště, na kterých budou elektrokoloběžky parkovat, budou shodná s parkovací zónou pro sdílená kola Nextbike. Koloběžku tak nebude možné vrátit na žádném jiném místě, pouze na určených stanovištích. Ta budou podléhat místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, který je v tomto případě tři koruny za metr čtvereční za den. „V dohodě je navíc uvedena také maximální povolená rychlost, která byla z původních 25 km/h snížena na 20 km/h. Ve vybraných zónách je tato rychlost navíc snížena na 15 km/h. Jsou ale i lokality, do kterých budou mít elektrokoloběžky zákaz, jako jsou například Jiráskovy, Žižkovy či Sukovy sady, podchod Karla IV. nebo náplavka u Labe,“ uvádí Karel Vít, vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu Hradce Králové. Spolu s tím by provozovatelé také měli městu pravidelně poskytovat data o provozu.

V dohodě město také stanovilo pravidla pro odstranění koloběžek, nebudou-li odstaveny řádně na místech k tomu určených. Přeparkování koloběžek bude zajišťovat provozovatel, a to bez zbytečného odkladu. V pracovní dny od 8 do 18 hodin musí být koloběžka přeparkována na stanoviště do čtyř hodin. Ve zbylých časech v pracovní dny, o víkendech a svátcích to lze do osmi hodin. „Pokud tak provozovatelé neučiní, bude odtah stroje muset zajistit město. Koloběžky budou ukládány na letišti, provozovateli budou následně vráceny za úhradu nákladů na odtah, které v případě jedné koloběžky činí 260 korun,“ popisuje vedoucí Karel Vít. V případě, že bude koloběžka tvořit překážku nebo bránit silničnímu provozu, bude ji provozovatel muset odstranit neprodleně. V případě, že tak neučiní, bude odstraněna vlastníkem komunikace na náklady provozovatele.

Návrh dohody, který byl konzultován s oběma provozovateli, technickými službami a dalšími dotčenými subjekty, na svém včerejším zasedání projednali radní města. Finálně budou dokument schvalovat hradečtí zastupitelé koncem dubna. Poté bude dokument ze strany města odeslán k podpisu provozovatelům sdílených elektrokoloběžek a následně bude podepsán městem. Lze předpokládat, že by se po městě první stroje mohly rozmístit přibližně do měsíce po schválení. Město neponese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou při provozu sdílených koloběžek.

Elektrokoloběžky byly v Hradci Králové naposledy v roce 2021, kdy byla také městem upravena vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Ta stanovila poplatek pro stanoviště sdílených dopravních prostředků na tři koruny za metr čtvereční za den. Předchozí provozovatelé, se kterými se město chystalo podepsat memorandum o spolupráci, nakonec ze svého záměru ustoupili.

Comments are closed.