ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI

Celý proces přípravy Plánu mobility se nyní rozbíhá a navzdory všem omezením věříme, že se nám jej podaří úspěšně odstartovat také pomocí NÁZOROVÉ MAPY. Váš názor nás zajímá.

Děkujeme za množství příspěvků při sestavování Názorové mapy. Sbírání podnětů bylo ukončeno 15. 2. 2021.

Děkujeme odborné veřejnosti za vyplnění SWOT analýzy.

Comments are closed.