ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI    

Celý proces přípravy Plánu mobility se nyní rozbíhá a navzdory všem omezením věříme, že se nám jej podaří úspěšně odstartovat také pomocí NÁZOROVÉ MAPY. Váš názor nás zajímá.

Děkujeme za množství příspěvků při sestavování Názorové mapy. Sbírání podnětů bylo ukončeno 15. 2. 2021.

Děkujeme odborné veřejnosti za vyplnění SWOT analýzy.

Vaše názory nám nadále můžete zasílat na e-mail dotazy@hradecjede.cz nebo pomocí diskuze zde.

Comments are closed.