Projekt „Hradec jede“ opravdu jede  

Veřejnost se zapojuje do sběru podnětů pro analytickou část Plánu mobility. Zatímco odborná veřejnost se zabývá SWOT analýzou, laická veřejnost vyplňuje formulář názorové mapy. Daří se tak sbírat stovky nejrůznějších podnětů, které vychází ze zkušeností obyvatel, místních firem nebo návštěvníků města. Oslovili jsme odborníky zpravidla zastupující nejrůznější instituce zabývající se dopravní problematikou, ale také nejvýznamnější zaměstnavatele v Hradci Králové.

Pochopitelně se nezapomnělo ani na zastupitele a příslušné komise, včetně všech komisí místní samosprávy. Ty, jako poradní a iniciační orgány působící v jednotlivých částech města Hradec Králové, mohou být rovněž významným zdrojem podnětů ze všech koutů našeho města.

Všem, kteří na naše výzvy ke spolupráci reagují kladně (a že jich není málo!) moc děkujeme.

V současné době jsme se pustili do zpracování analytické části dokumentace. Nyní dokončujeme vyhodnocení dopravních průzkumů, které se povedlo nasčítat na podzim roku 2020 ještě před zavedením restriktivních opatření. Zbylé průzkumy cestujících ve veřejné hromadné dopravě a sčítání cyklistů musíme provést až v jarních měsících kdy, jak všichni doufáme, dojde k rozvolnění opatření v souvislosti s pandemií covid19. V první fázi analytické části budou organizovány konzultace s odpovědnými pracovníky magistrátu města, městských organizací, Krajského úřadu a dalších organizací o tématech, která je nutno analyzovat z hlediska stávajícího stavu a závěry uvést do analytické části dokumentace jako součást problémové mapy města.

Comments are closed.