Hradec obhájil místo v řídící radě spolku CIVINET

Pro Hradec Králové je řešení otázek spojených s dopravou ve městě jednou z trvalých priorit. Kromě konkrétních kroků a realizace projektů je tato snaha podporována i členstvích v organizacích, které se dopravě věnují. Jednou z nich je také spolek CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., který  představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility. Jeho prostřednictvím jsou podporovány všechny způsoby dopravy, tedy pěší, cyklistická, veřejná doprava, formy sdílené dopravy, čistá mobilita atd. Průřezovým tématem je integrované dopravní plánování a management mobility.

Komplexní pokrytí udržitelné městské mobility představuje tvorba Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP), na němž nyní aktuálně město pracuje.

Hradec Králové na dnešním jednání valné hromady spolku dostal důvěru členů a na čtyři roky bude opět členem Řídící rady spolku spolu s Olomoucí a Brnem. Řídící rada je statutárním orgánem spolku. Na jednáních Řídící rady město zastupuje primátor zpravidla doprovázený vedoucím odboru rozvoje města.

Podrobnosti o spolku CIVINET  naleznete na: https://www.civinet.cz/

Comments are closed.