Občané zmapovali problémy             

Prostřednictvím názorové mapy se v rámci projektu „Hradec jede“ podařilo zmapovat další problematická místa v dopravní infrastruktuře města. Magistrát města ani zpracovatel plánu mobility, firma AFRY CZ, pochopitelně nespoléhá jen na podněty veřejnosti, přesto jsou názory laické veřejnosti významným informačním zdrojem. Názorová mapa je webová aplikace, která umožňuje názor nebo podnět umístit do mapového podkladu. Všechny podněty jsou zpracovatelem Plánu mobility vyhodnocovány a rozděleny do čtyř kategorií: bezpečnost, chybějící infrastruktura, organizace dopravy, špatná infrastruktura.

Díky názorové mapě se podařilo shromáždit 649 podnětů od obyvatel i návštěvníků města. Tyto informace poslouží nejen pro tvorbu analytických podkladů pro plán mobility, ale jsou i cennou zpětnou vazbou pro hradeckou radnici a všechny správce dopravní infrastruktury. Ať už jde o infrastrukturu v majetku města, kraje nebo státu.

Názorová mapa přinesla řadu detailních informací, které jsou vyhodnocovány. Poněkud obecněji lze ale konstatovat, že celkově potvrdila očekávání – nejčastěji se v ní objevovaly připomínky k parkování a nedostatečná, nebo zcela chybějící infrastruktura pro cyklisty. Mnoho konkrétních podnětů se týkalo i křižovatky Koruna. Na tu se snesla kritika téměř ze všech stran – od cyklistů, chodců, automobilistů i cestujících MHD.

Pokud jste nestihli zaznamenat svůj podnět do názorové mapy, můžete využít i diskusní formulář na www.hradecjede.cz/diskuze, případně e-mail dotazy@hradecjede.cz.

-dh-


Comments are closed.