Příprava plánu mobility se nezastaví!

Práce na Plánu mobility pokračují i přes přetrvávající opatření související s Covidem 19. Březen patřil konzultacím se správci a provozovateli veškeré dopravní infrastruktury v řešeném území. Pro zpracovatele Plánu mobility březen rozhodně nebyl měsícem, o kterém by se dalo říct: „březen – za kamna vlezem“. „Plán pro první jarní měsíc by asi lépe vystihovalo heslo: „březen – všude vlezem!“, žertoval ing. Kyp, hlavní inženýr ARFY CZ, zpracovatele Plánu mobility pro město Hradec Králové. Návštěvy v sídlech všech správců a provozovatelů dopravní infrastruktury se ale nakonec uskutečnit nemohly, a konaly se tak pouze on-line. On-line forma jednání na druhou stranu umožnila snadné zapojení (resp. připojení) i pro odborníky z odlehlejších koutů republiky. S odpovědnými zástupci města, městských, krajských a státních organizací hovořili jak specialisté na plánování mobility ze společnosti AFRY CZ, tak zástupci vedení radnice.

Jednotlivé konzultace byly zaměřeny na 14 dílčích témat plánování mobility jako jsou: městská správa dopravy, integrovaný dopravní systém, řízení a regulace dopravy, zásobování města, rozvoj komunikační sítě, doprava v klidu, bezbariérovost komunikací, opravy komunikací, rozvoj cyklistické dopravy, vodní a letecká doprava, kampaně udržitelné mobility, bezpečnost a zklidňování dopravy, revitalizace veřejného prostoru nebo růst vnější dopravy.

Diskutovalo se věcně a místy i docela bouřlivě. Tým AFRY CZ připravil spolu s pracovníky magistrátu města pro každou z konzultací sadu otázek, od nichž se diskuse odvíjela. Skvělým pomocníkem pro přiblížení problémových oblastí a následnou diskusi byla i tzv. názorová mapa, kterou na webu hradecjede.cz vyplnilo 639 obyvatel a návštěvníků Hradce Králové.

Během všech čtrnácti konzultačních bloků se konfrontovaly různé odborné náhledy na problematiku udržitelné městské mobility v Hradci Králové. V řadě zásadních otázek se podařilo dospět mezi odborníky ke shodě, řada otázek zůstává nadále otevřená. V této fázi přípravy, kdy jde především o analýzu a vymezení jednotlivých problémů, můžeme být ale spokojeni. Zástupci organizací zřizovaných městem, krajem nebo státem za účelem správy veřejné dopravní infrastruktury přistupují k přípravě Plánu mobility zodpovědně a konstruktivně. To nám všem dává slušnou naději, že projekt „Hradec jede“, jehož cílem je zapojení odborné i laické veřejnosti do příprav Plánu mobility, pojede úspěšně dál! Navzdory všem omezením, která nám přináší doba covidová.

Comments are closed.