Informace o dokončení analytické části dokumentace PUM

Přestože jsou v plném proudu práce na návrhové části PUM, byla v souladu s harmonogramem koncem února 2022 dokončena zbývající část analytické části dokumentace. Původní termín úplného dokončení analytické části byl v harmonogramu prací upraven (posunut na únor 2022) a to z důvodu nastupující pandemie covid-19 na podzim roku 2020, neboť vládní opatření omezila výrazně…

…číst dál

Průzkumy parkování v Hradci Králové

V termínech 9.11.2021 – 10.11.2021 a následně 23.11.2021 – 24.11.2021 budou prováděny průzkumy sčítání parkujících vozidel na Slezském a Moravském Předměstí za účelem pořízení podkladu pro Plán udržitelné mobility města Hradce Králové. Pořizovatelem akce je Magistrát města Hradec Králové. Průzkumy parkování budou provádět zaměstnanci společností AFRY CZ s.r.o., kteří se v průběhu…

…číst dál

Workshop pro odbornou veřejnost                         

Příprava Plánu mobility města Hradec Králové se aktuálně nachází na konci své analytické fáze. Abychom mohli přejít do návrhové fáze, musíme stanovit vizi plánu mobility. Vizi, která zohlední závěry provedených analýz. Vizi, která se může opřít o konsenzus odborné i laické veřejnosti a politickou vůli představitelů města.  Proto jsme pozvali odborníky v oblastech, kterými…

…číst dál

Hradec obhájil místo v řídící radě spolku CIVINET

Pro Hradec Králové je řešení otázek spojených s dopravou ve městě jednou z trvalých priorit. Kromě konkrétních kroků a realizace projektů je tato snaha podporována i členstvích v organizacích, které se dopravě věnují. Jednou z nich je také spolek CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., který  představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících…

…číst dál