Workshop pro odbornou veřejnost                         

Příprava Plánu mobility města Hradec Králové se aktuálně nachází na konci své analytické fáze. Abychom mohli přejít do návrhové fáze, musíme stanovit vizi plánu mobility. Vizi, která zohlední závěry provedených analýz. Vizi, která se může opřít o konsenzus odborné i laické veřejnosti a politickou vůli představitelů města.  Proto jsme pozvali odborníky v oblastech, kterými…

…číst dál

Hradec obhájil místo v řídící radě spolku CIVINET

Pro Hradec Králové je řešení otázek spojených s dopravou ve městě jednou z trvalých priorit. Kromě konkrétních kroků a realizace projektů je tato snaha podporována i členstvích v organizacích, které se dopravě věnují. Jednou z nich je také spolek CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., který  představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících…

…číst dál

Občané zmapovali problémy             

Prostřednictvím názorové mapy se v rámci projektu „Hradec jede“ podařilo zmapovat další problematická místa v dopravní infrastruktuře města. Magistrát města ani zpracovatel plánu mobility, firma AFRY CZ, pochopitelně nespoléhá jen na podněty veřejnosti, přesto jsou názory laické veřejnosti významným informačním zdrojem. Názorová mapa je webová aplikace, která umožňuje názor nebo podnět umístit do…

…číst dál

Jak probíhají dopravní průzkumy?             

Dopravní průzkumy jsou jedním ze základních zdrojů informací o tom, jak se vyvíjí intenzita dopravy na komunikacích a v prostředcích hromadné dopravy. Pochopitelně jsou i základem pro tvorbu tzv. multimodálního modelu dopravy v Hradci Králové. Jednotlivé strategické záměry města a dalších investorů v oblasti dopravy budou při přípravě návrhové části Plánu mobility posuzovány…

…číst dál

Příprava plánu mobility se nezastaví!

Práce na Plánu mobility pokračují i přes přetrvávající opatření související s Covidem 19. Březen patřil konzultacím se správci a provozovateli veškeré dopravní infrastruktury v řešeném území. Pro zpracovatele Plánu mobility březen rozhodně nebyl měsícem, o kterém by se dalo říct: „březen – za kamna vlezem“. „Plán pro první jarní měsíc by asi…

…číst dál